Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Rady Uczelni 2023

  • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 9.2023

w sprawie: zaopiniowania rozszerzenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023-2030

  • access_time październik 30, 2023

Uchwała nr 8.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Uczelni

  • access_time czerwiec 23, 2023

Uchwała nr 7.2023

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2023

  • access_time czerwiec 1, 2023

Uchwała nr 6.2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2022 rok

  • access_time czerwiec 1, 2023

Uchwała nr 5.2023

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2022

  • access_time maj 10, 2023

Uchwała nr 4.2023

w sprawie: w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time maj 10, 2023

Uchwała nr 3.2023

w sprawie: zaopiniowania zmiany nazwy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time maj 10, 2023

Uchwała nr 2.2023

w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time styczeń 23, 2023

Uchwała nr 1.2023

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022)