Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2019

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 12/30.09.2019

w sprawie: zmiany nazwy kierunku studiów (zmiany uchwały nr 14/17.12.2018)

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 11/30.09.2019

w sprawie: zmiany do Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 1/24.06.2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie postanowień uzupełniających do Zasad finansowania działalności Uczelni w 2019 roku.

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 10/30.09.2019

w sprawie: przyjęcia korekty do zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 4/24.06.2019 sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2018 rok

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 9/30.09.2019

w sprawie: przekształcenia jednostek ogólnouczelnianych

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 8/30.09.2019

w sprawie: zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 7/30.09.2019

w sprawie: zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 6/30.09.2019

w sprawie: przekazania właściwym radom dyscyplin uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, posiadanych przez rady wydziałów.

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 5/30.09.2019

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów II stopnia Gospodarka przestrzenna do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 4/30.09.2019

w sprawie: zmiany uchwały nr 7/24.06.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczania godzin zajęć dydaktycznych do obowiązującego nauczyciela akademickiego obowiązkowego pensum

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 3/30.09.2019

w sprawie: zasad pobierania i zwalniania w całości lub w części (udzielenia ulgi) z opłat za usługi edukacyjne

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 2/30.09.2019

w sprawie: zmiany we wzorach uczelnianych dyplomów ukończenia studiów

 • access_time październik 4, 2019

Uchwała nr 1/30.09.2019

w sprawie: planu posiedzeń Senatu

 • access_time lipiec 29, 2019

Uchwała nr 1/23.07.2019

w sprawie: trybu dokonywania korekt w programach studiów ustalonych przez Senat dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 2/17.07.2019

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/20.05.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2019/2020

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 1/17.07.2019

sprawie: zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 4/29.04.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacyjnych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 12/24.06.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 11/24.06.2019

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 10/24.06.2019

w sprawie: przyporządkowania kierunku Inżynieria bezpieczeństwa do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych wraz z określeniem dla niego efektów uczenia się

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 9/24.06.2019

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów

 • access_time lipiec 18, 2019

Uchwała nr 8/24.06.2019

w sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujących od 1 października 2019 r.