Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-38/2018

  • access_time wrzesień 28, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2018/2019

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uczelni publicznej (Dz. U. 2016 poz. 2063) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni postanawiam, co następuje:

§ 1

W roku akademickim 2018/2019 nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone wg następujących stawek:

LP. STANOWISKO Stawka za godzinę ponadwymiarową odpowiadającą 45 minutom w zł
1.

Profesor zwyczajny

Profesor nadzwyczajny – profesor

Profesor wizytujący

98,00 zł
2.

Profesor nadzwyczajny – dr hab./dr

Profesor wizytujący – dr hab./dr,

Docent,

Adiunkt – dr hab.

83,00 zł
3.

Adiunkt – dr,

Starszy wykładowca

69,00 zł
4. Asystent, Wykładowca, Lektor, Instruktor 45,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.09.2018 12:02