Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time kwiecień 15, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2024

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

  • access_time kwiecień 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

  • access_time kwiecień 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.23.2024

w sprawie: terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025

  • access_time kwiecień 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2024

w sprawie: terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2024/2025

  • access_time kwiecień 9, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.21.2024

w sprawie: połączenia Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej

  • access_time kwiecień 5, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.20.2024

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla nauczycieli akademickich oraz ogłoszenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych