Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Aktualności

 • access_time kwiecień 15, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.25.2024

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

 • access_time kwiecień 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time kwiecień 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.23.2024

w sprawie: terminów wnoszenia opłat przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2024/2025

 • access_time kwiecień 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2024

w sprawie: terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2024/2025

 • access_time kwiecień 9, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.21.2024

w sprawie: połączenia Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time kwiecień 5, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.20.2024

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku dla nauczycieli akademickich oraz ogłoszenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych

 • access_time marzec 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.19.2024

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku

 • access_time marzec 25, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.18.2024

w sprawie: ogłoszenia Konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2024 roku

 • access_time marzec 19, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.17.2024

w sprawie: ogłoszenia zmian w Statucie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 19, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.16.2024

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku

 • access_time marzec 12, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.15.2024

w sprawie: wprowadzenia Zasad pracy zdalnej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 8, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.14.2024

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 28, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.13.2024

w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 28, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time luty 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2024

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i używania Elektronicznej Karty Pracowniczej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2024

w sprawie: wprowadzenia Procedury wydawania i obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 23, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2024

w sprawie: optymalizacji Zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 22, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.8.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki i Designu

 • access_time luty 20, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2024

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2024/2025

 • access_time luty 5, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.6.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych