Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Nauki o Bezpieczeństwie

  • access_time kwiecień 23, 2024

mgr Marek Czarkowski

Tytuł rozprawy: „Działania Policji, Straży Granicznej i Prokuratury Powszechnej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w południowo-zachodniej Polsce w latach 2007-2018”
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Iwona Klonowska
Recenzja – dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Pieczywok
Zawiadomienie o publicznej obronie mgra Marka Czarkowskiego

  • access_time marzec 27, 2024

mgr Karolina Baron

Tytuł rozprawy: „Bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie gospodarowania wodami w miastach wojewódzkich Górnej Wisły w latach 2010-2020”

Rozprawa doktorska
Streszczenie rozprawy
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Konieczny
Recenzja – prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
Recenzja – dr hab. inż. Stanisław J. Rysz
Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Karoliny Baron

  • access_time listopad 29, 2023

mgr Alan Beroud

Tytuł rozprawy: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie zagrożeń wewnętrznych oraz międzynarodowych: stan obecny, wyzwania, perspektywy

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Recenzja dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM

  • access_time marzec 16, 2023

mgr Maciej Jędrzejewski

Rozprawa Doktorska
Streszczenie
recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
recenzja – prof. dr hab. Jacek Bil
Recenzja- prof.dr hab. Andrzej Czop

  • access_time czerwiec 2, 2022

Postępowanie doktorskie mgr Sylwii Popardy

Tytuł rozprawy doktorskiej: Polityka bezpieczeństwa państwa a Strategie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście napływu imigrantów w latach 2004-2021
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja- dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW
Recenzja- dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj
Recenzja- dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK
Uchwała o nadanie stopnia doktora