Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Szkoła Doktorska

  • access_time maj 5, 2023

Zarządzenie Rektora Nr R.Z.0211.37.2023 Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie numer R.Z.0211.37.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time maj 5, 2023

Limity przyjęć dla poszczególnych dyscyplin, w których odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 4.24.04.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time styczeń 4, 2022

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uchwała nr 4.30.01.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time styczeń 4, 2022

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 3.19.12.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej obowiązującego od roku akademickiego 2023_2024

  • access_time styczeń 4, 2022

Zasady i kryteria rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 2.19.12.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym na rok akademicki 2023_2024

 

Korekta załącznika nr 2 do Uchwały nr 2.19.12.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2022 roku dt. zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024
Uchwała nr 7.20.03.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie