Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2005

 • access_time grudzień 19, 2005

Uchwały Senatu 2005

Uchwały Senatu AP  z dnia 24 stycznia 2005 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia narzutów kosztów na rok 2005
 • w sprawie: ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • w sprawie: statutu Europejskiego Centrum Edukacji Multimedialnej i Informatycznej
 • w sprawie: planu remontów na 2005 rok

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 28  lutego 2005 roku

 • w sprawie: Ogólnopolskiego Seminarium z Dydaktyki Matematyki
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu dotyczącej decentralizacji finansowania wynagrodzeń

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 21 marca 2005 roku

 • w sprawie: autonomiczności Uczelni
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 18 kwietnia 2005 roku

 • w sprawie: sprawozdania finansowego za 2004 rok
 • w sprawie: doktoratu honorowego dla prof. J. Baszkiewicza
 • w sprawie: rodzajów i liczebności grup ćwiczeniowych na studiach wyższych w roku akademickim 2005/2006
 • w sprawie: wymiaru pensum dydaktycznego, rodzaju godzin obliczeniowych zaliczanych do pensum oraz zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2005/2006

 

Uchwały Senatu AP z dnia 20 czerwca 2005 roku

 • w sprawie: Jubileuszowego logo Uczelni
 • w sprawie: utworzenia Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Jaworznie i Limanowej
 • w sprawie: zakupy mieszkań
 • w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej AP
 • w sprawie: sprzedaży mieszkania

 

Uchwały Senatu AP z dnia 26 września  2005 roku

 • w sprawie: zmian w zasadach decentralizacji
 • w sprawie: ustanowienia pełnomocnictwa dla JM Rektora do wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
 • w sprawie: przekształcenia Hotelu „Krakowiak” w dom studencki
 • w sprawie: doktoratu honorowego prof. M. Waldenberga
 • w sprawie: Komisji Senackich na kadencję 2005-2008

 

Uchwały Senatu AP z dnia 21 listopada 2005  roku

 • w sprawie: umów o współpracy
 • w sprawie: sprzedaży mieszkania
 • w sprawie: stołówki studenckiej przy ul. Armii Krajowej 9
 • w sprawie: zmian organizacyjnych w Instytucie Neofilologii

 

Uchwały Senatu AP z dnia 19 grudnia  2005  roku

 • w sprawie: uruchomienia studiów – kierunek pedagogika specjalna
 • w sprawie: zmian organizacyjnych w Instytucie Techniki