Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2017

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 8/18.12.2017

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 7/18.12.2017

W sprawie: odpłatności pracowników oraz innych użytkowników za udostępniane miejsca parkingowe Uczelni

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 6 /18.12.2017

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 5/18.12.2017

W sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwala Senatu nr 4 /18.12.2017

W sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunkach Gospodarka przestrzenna i Turystyka i rekreacja prowadzonych na Wydziale Geograficzno-Biologicznym

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 3/18.12.2017

W sprawie : Regulaminu systemu motywacyjnego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 2/18.12.2017

W sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pn. ”PRO UNIVERSITATIS”

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 1/18.12.2017

W sprawie: wkładu własnego Uczelni do projektu na remont budynku przy ul. Podbrzezie

 • access_time listopad 23, 2017

Uchwała Senatu nr 3/20.11.2017

W sprawie: doprecyzowania podstawy prawnej i zapisów Uchwały nr 3/27.03.2017 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 marca 2017 roku

 • access_time listopad 23, 2017

Uchwała Senatu nr 2/20.11.2017

W sprawie : zmian w Regulaminie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • access_time listopad 23, 2017

Uchwała Senatu nr 1/20.11.2017

W sprawie : zmian w Regulaminie Uniwersytetu Dzieci i Rodziców

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 10/29.09.2017

W sprawie: przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Kozienickiej, zabudowanej Fortem Skotniki

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 9/29.09.2017

W sprawie: kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 8/29.09.2017

W sprawie: projektu pilotażowego – Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 7/29.09.2017

W sprawie: składu Senatu z udziałem przedstawicieli nowego wydziału – Wydziału Politologii

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 6/29.09.2017

W sprawie: Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 5/29.09.2017

W sprawie: zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 4/29.09.2017

W sprawie: zmian w statucie Uczelni

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 3 /29.09.2017

W sprawie: korekty zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja

 • access_time wrzesień 29, 2017

Uchwała Senatu nr 2 /29.09.2017

W sprawie: zniesienia kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo