Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2019

 • access_time luty 21, 2020

Uchwała nr 3/16.12.2019

w sprawie: opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup nauczycieli akademickich, rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 24, 2020

Uchwała nr 2/19.12.2019

w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się w roku akad. 2019/20 do nowych standardów kształcenia nauczycieli

 • access_time styczeń 24, 2020

Uchwała nr 1/19.12.2019

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów I stopnia Chemia – nauczyciel chemii do nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych

 • access_time styczeń 24, 2020

Uchwała nr 2/16.12.2019

w sprawie: zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym od 2020 roku

 • access_time grudzień 23, 2019

Uchwała nr 1/16.12.2019

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 13, 2019

Uchwała nr 2/19.11.2019

w sprawie: korekty programów studiów podyplomowych Matematyka i Logopedia ustalonych uchwalą Senatu nr 2/25.03.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie programów studiów podyplomowych

 • access_time listopad 26, 2019

Uchwała nr 1/19.11.2019

w sprawie: Regulaminów wyborczych

 • access_time listopad 26, 2019

Uchwała nr 1/13.11.2019

w sprawie: Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego

 • access_time listopad 8, 2019

Uchwała nr 6/21.10.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time listopad 8, 2019

Uchwała nr 5/21.10.2019

w sprawie: korekt w programach studiów

 • access_time listopad 8, 2019

Uchwała nr 4/21.10.2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 8, 2019

Uchwała nr 3/21.10.2019

w sprawie: Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 8, 2019

Uchwała nr 2/21.10.2019

w sprawie: Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 8, 2019

Uchwała nr 1/21.10.2019

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

 • access_time październik 23, 2019

Uchwała nr 13/30.09.2019

w sprawie: dostosowania treści Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 13 czerwca 2017 r. do zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 roku nowego Statutu Uniwersytetu

 • access_time październik 23, 2019

Uchwała nr 16/30.09.2019

w sprawie: określenia organizacji procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 23, 2019

Uchwała nr 15/30.09.2019

w sprawie: korekt w programach studiów

 • access_time październik 23, 2019

Uchwała nr 14/30.09.2019

w sprawie: dostosowania treści Regulaminu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2016 r. do zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 roku nowego Statutu Uniwersytetu

 • access_time październik 16, 2019

Uchwała nr 2/11.10.2019

w sprawie: określenia warunków i terminów przeprowadzenia wyborów instytutowych i wydziałowych komisji wyborczych na kadencję w latach 2019-2023.

 • access_time październik 16, 2019

Uchwała nr 1/11.10.2019

w sprawie: określenia warunków przeprowadzenia wyborów Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję w latach 2019-2023.