Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2020

 • access_time wrzesień 22, 2020

Uchwała nr 1/21.09.2020

w sprawie: przyjęcia planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2020/2021

 • access_time wrzesień 10, 2020

Uchwała nr 6/7.09.2020

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time wrzesień 10, 2020

Uchwała nr 4/7.09.2020

w sprawie: określenia wzoru dyplomu zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie dostosowania blankietu dyplomu do wymagań ustawy o dokumentach publicznych

 • access_time wrzesień 10, 2020

Uchwała nr 3/7.09.2020

w sprawie: przekształcenia Wydziału Nauk Społecznych

 • access_time wrzesień 10, 2020

Uchwała nr 2/7.09.2020

w sprawie: opiniowania kandydatur na Prorektorów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 10, 2020

Uchwała nr 1/7.09.2020

w sprawie: zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time sierpień 18, 2020

Uchwała nr 1/14.07.2020

w sprawie: wyboru Jubileuszowego logo Uczelni

 • access_time lipiec 14, 2020

Uchwała nr 1/10.07.2020

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego

 • access_time lipiec 14, 2020

Uchwała nr 7/29.06.2020

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 3/6.07.2020

w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia doktorowi hab. Adamowi Sawickiemu

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 2/6.07.2020

w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki doktorowi hab. Adamowi Panasiewiczowi

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 1/6.07.2020

w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia doktorowi hab. Elżbiecie Kaszubie

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 6/29.06.2020

w sprawie: koniecznych korekt programów studiów podyplomowych

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 5/29.06.2020

w sprawie: w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunków studiów

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 4/29.06.2020

w sprawie: zatwierdzenia podziału subwencji pochodzącej z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i rozwój potencjału badawczego w 2020 roku

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 3/29.06.2020

w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego na 2020 rok

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 2/29.06.2020

w sprawie: oceny wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego za 2019 rok

 • access_time lipiec 9, 2020

Uchwała nr 1/29.06.2020

w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa

 • access_time czerwiec 5, 2020

Uchwała nr 3/03.06.2020

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej dr hab. Roberta Stawarza, prof. UP – kandydata na kandydata na Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 5, 2020

Uchwała nr 2/03.06.2020

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka – kandydata na kandydata na Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie