Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2023

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 11.18.12.2023

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 10.18.12.2023

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2024 r. – 31.08.2028 r.

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 9.18.12.2023

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborów do rad instytutów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2024 r. – 31.08.2028 r.

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 8.18.12.2023

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 01.09.2024 do 31.08.2028 r.

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 7.18.12.2023

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborów do Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2024 r. – 31.08.2028 r.

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 6.18.12.2023

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wyborów elektorów do wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 01.11.2023 r. do 31.10.2027 r.

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 5.18.12.2023

w sprawie: zatwierdzenia Kalendarza wyborczego oraz głosowań w sprawie udzielenia rekomendacji dla roku wyborczego 2024 r.

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 4.18.12.2023

w sprawie: rozszerzenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023-2030

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 3.18.12.2023

w sprawie: korekty regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.201-15/2019 z dnia 22 maja 2019 r. z późn. zmianami

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 2.18.12.2023

w sprawie: ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2024/2025

 • access_time grudzień 19, 2023

Uchwała nr 1.18.12.2023

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

 • access_time listopad 30, 2023

Uchwała nr 4.27.11.2023

w sprawie: zatwierdzenia logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 30, 2023

Uchwała nr 3.27.11.2023

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time listopad 30, 2023

Uchwała nr 2.27.11.2023

w sprawie: wprowadzenia zmiany numeracji typograficznej we wzorach świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 • access_time listopad 30, 2023

Uchwała nr 1.27.11.2023

w sprawie: wprowadzenia zmiany numeracji typograficznej we wzorach dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

 • access_time październik 31, 2023

Uchwała nr 1.30.10.2023

w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2023-2027

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 19.25.09.2023

w sprawie: ustalenia skrótu nazwy Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz nazwy uczelni w języku angielskim

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 18.25.09.2023

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 17.25.09.2023

w sprawie: zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 26, 2023

Uchwała nr 16.25.09.2023

w sprawie: zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie