Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2008

  • access_time grudzień 20, 2008

Zarządzenia 2008

Zarządzenie Nr R 1/2008 Rektora w sprawie: utworzenia nowego kierunku z dnia 14 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr R 2/2008 Rektora w sprawie: wysokości rocznej opłaty wnoszonej przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009 z dnia 23 stycznia 2008 roku

Zarzadzenie Nr R 3/2008 Rektora w sprawie: zasad udziału studentów w zajęciach nieobjetych planami studiów z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr R 4/2008 Rektora w sprawie: organizacji zaopatrzenia w środki czystości i materiłay biurowe z dnia 20 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr R 5/2008 Rektora w sprawie: ustalania kosztów prowadzonych studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z dnia 26 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr R 6/2008 Rektora w sprawie: Wydziału Sztuki z dnia 27 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr R 7/2008 Rektora w sprawie: wyodrębnienie Krytej Pływalni ze struktury organizacyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu z dnia 3 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 8/2008 Rektora w sprawie: utworzenia na Wydziale Pedagogicznym studiów drugiegoe stopnia z dnia 12 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 9/2008 Rektora w sprawie: zmian w regulaminie stypendialnym z dnia 13 marca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 10/2008 Rektora w sprawie: struktury organizacyjnej Instytutu Geografii z dnia 7 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr R 11/2008 Rektora w sprawie rozdziału środków na jednostki dydaktyczne w Uczelni w 2008 roku z dnia 25 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr R 12/2008 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych z przeznaczeniem na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów w 2008 roku z dnia 25 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr R 13/2008 Rektora w sprawie: zmiany struktury Instytutu Politologii z dnia 12 maja 2008 roku

Zarządzenie Nr R 14/2008 Rektora w sprawie: rozpoczęcia działalności Wydziału Sztuki z dnia 2 czerwca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 15/2008 Rektora w sprawie: utworzenia od roku akademickiego 2009/2010 nowych studiów z dnia 2 czerwca 2008 rokun

Zarządzenie Nr R 16/2008 Rektora w sprawie: zmiany w Statucie Uczelni z dnia 30 czerwca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 17/2008 Rektora w sprawie: archiwizacji prac dyplomowych z dnia 30 czerwca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 18/2008 Rektora w sprawie: zmiany regulaminu stypendialnego z dnia 15 lipca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 19/2008 Rektora w sprawie: zmian w struktorze organizacyjnej Instytutu Geografii z dnia 24 lipca 2008 roku

Zarządzenie Nr R 20/2008 Rektora w sprawie: zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni „styczeń 2008 ” z dnia 28 lipca 2008 roku

Zarządzenie Nr 21/2008 Rektora w sprawie: podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni z dnia 1 września 2008 roku

Zarządzenie Nr 22/2008 Rektora w sprawie: powołania Rady Wydawniczej na kdencję 2008-2012 z dnia 18 września 2008 roku

Zarządzenie Nr 23/2008 Rektora w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego Krytej Pływalni z dnia 30 września 2008 roku

Zarządzenie Nr 24/2008 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki z dnia 17 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 25/2008 Rektora w sprawie: Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie z dnia 7 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 26/2008 Rektora w sprawie: zmiany nazwy Uczelni z Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 20 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 27/2008 Rektora w sprawie: zmian w strukturach organizacyjnych Instytutu Biologii i Katedry Pedagogiki Specjalnej z dnia 25 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 28/2008 Rektora w sparwie: bezpośredniego nadzoru merytorycznego nad organizacją i realizacją obowiązkowych praktyk studenckich z dnia 3 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 29/2008 Rektora w sprawie: utworzenia Uczelnianego Centrum Personalizacji z dnia 3 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 30/2008 Rektora w sprawie: wprowadzenia „Procedur przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” z dnia 10 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 31/2008 Rektora w sprawie: pensum dydaktycznego z dnia 15 grudnia 2008 roku

Zarzadzenie Nr 32/2008 Rektora w sprawie: zmiany nazwy katedry w Instytucie Filologii Polskiej

Zarządzenie Nr 33/2008 Rektora w sprawie: Powołania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych