Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2017

 • access_time wrzesień 6, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-42/2017

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2017/2018

 • access_time wrzesień 1, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2017

w sprawie: zatrudniania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pracowników na etatach naukowo-technicznych

 • access_time sierpień 30, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-40/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej
i Szkolnej

 • access_time lipiec 28, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-39/2017

w sprawie: Wydziału Politologii

 • access_time lipiec 27, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-38/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time lipiec 25, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-37/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time lipiec 25, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-36/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time lipiec 20, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-35/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

 • access_time lipiec 19, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-34/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time lipiec 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-33/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time lipiec 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-32/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

 • access_time lipiec 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-31/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time lipiec 10, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201- 30/2017

w sprawie: zasad udzielania urlopów naukowych

 • access_time czerwiec 30, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-29/2017

w sprawie: wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 • access_time czerwiec 30, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-28/2017

w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 • access_time czerwiec 30, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-27/2017

w sprawie: wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

 • access_time czerwiec 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-26/2017

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018.

 • access_time czerwiec 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-25/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time czerwiec 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-24/2017

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time czerwiec 26, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-23/2017

w sprawie: utworzenia Europejskiego Centrum Badań nad Administracją Publiczną