Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2019

 • access_time maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2019

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

 • access_time maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/2019

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 • access_time maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/2019

w sprawie: obowiązującego wymiaru pensum od roku akademickiego 2019/20

 • access_time maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/2019

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/2019

w sprawie: Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time maj 24, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/2019

w sprawie: wprowadzenia nowego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 30, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-13/2019

w sprawie: przyjęcia Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 30, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-12/2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii oraz Regulaminu określającego zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 16, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-11/2019

w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „styczeń 2019” etap drugi

 • access_time kwiecień 11, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time kwiecień 9, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2019

w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów

 • access_time kwiecień 5, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-8/2019

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni.

 • access_time kwiecień 5, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-7/2019

w sprawie: wprowadzenia wewnętrznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2019

w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 15, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-5/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-28/2018 Rektora w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time marzec 13, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-4/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

 • access_time luty 18, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time styczeń 28, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-2/2019

w sprawie: nowelizacji Procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-1/2019

w sprawie: wprowadzenia zasad działalności Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie