Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2020

 • access_time październik 2, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-78/2020

w sprawie: likwidacji w strukturze Uczelni Centrum Doskonalenia Kompetencji

 • access_time październik 2, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-77/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time wrzesień 29, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-76/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time wrzesień 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-75/2020

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich/w szkole doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

 • access_time wrzesień 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-74/2020

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich/w szkole doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

 • access_time wrzesień 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-73/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Psychologii

 • access_time wrzesień 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-72/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-71/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-70/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-108/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 • access_time wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-69/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-41/2020 r. Rektora z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych z późn. zm.

 • access_time wrzesień 17, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-68/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

 • access_time wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-67/2020

w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

 • access_time wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-66/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time wrzesień 14, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-65/2020

w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-64/2020

w sprawie: zmiany nazwy Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą na Dział Kształcenia i Współpracy z Oświatą

 • access_time wrzesień 11, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-63/2020

w sprawie: zmiany nazwy jednostki administracji centralnej Radcy Prawni na Radcowie Prawni

 • access_time wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-62/2020

w sprawie: przekształcenia Galerii Wydziału Sztuki w Galerię Podbrzezie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2020

w sprawie: czasowego zawieszenia działalności uczelnianego radia internetowego Spektrum

 • access_time wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-60/2020

w sprawie: przekształcenia Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii i utworzenia w strukturze Uczelni Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutu Prawa i Ekonomii

 • access_time wrzesień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2020

w sprawie: przekształcenia Wydziału Nauk Społecznych i podziału na dwie jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Nauk Społecznych