Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2022

 • access_time grudzień 29, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.95.2022

w sprawie: ogłoszenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023-2030

 • access_time grudzień 28, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.94.2022

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku

 • access_time grudzień 28, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.93.2022

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.92.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.11.2022 Rektora z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany w systemie biblioteczno-informacyjnym oraz zmiany Regulaminu Biblioteki Głównej

 • access_time grudzień 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.91.2022

w sprawie: wprowadzenia nowych Zasad kontroli zarządczej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.90.2022

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Szkoły Doktorskiej oraz Działu Nauki

 • access_time grudzień 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.89.2022

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin

 • access_time grudzień 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.88.2022

w sprawie: wprowadzenia Zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego

 • access_time grudzień 12, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.87.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

 • access_time grudzień 9, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.86.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uczelni w zakresie podległości Domów Studenckich

 • access_time grudzień 8, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.85.2022

w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Uczelni dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku

 • access_time grudzień 5, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.84.2022

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku

 • access_time grudzień 1, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.83.2022

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku

 • access_time listopad 30, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.82.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej oraz Instytutu Sztuki i Designu

 • access_time listopad 24, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.81.2022

w sprawie: sprostowania nazwy jednostki utworzonej zarządzeniem nr R.Z.0211.79.2022 Rektora z dnia 16 listopada 2022 roku

 • access_time listopad 21, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.80.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni w zakresie przekształcenia Instytutu Biologii i Instytutu Geografii oraz zmian w strukturze Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

 • access_time listopad 16, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.79.2022

w sprawie: utworzenia w strukturze Uczelni Jednostki ogólnouczelnianej Fort reditowy „Za Rzeką”

 • access_time listopad 10, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.78.2022

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time listopad 7, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.77.2022

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.76.2022

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego