Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2023

 • access_time styczeń 2, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.115.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-62/2017 Rektora z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich

 • access_time styczeń 2, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.114.2023

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.20.2022 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu działań wspierających doskonałość naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.113.2023

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.112.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Filologia – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.111.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Filologia – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.110.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Manager projektów społecznych – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.109.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Pedagogika specjalna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.108.2023

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.107.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Animacja kultury w przestrzeni społecznej – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.106.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Architektura informacji – studia I stopnia, profil praktyczny

 • access_time grudzień 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.105.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 roku

 • access_time grudzień 18, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.104.2023

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Dziennikarstwo społeczne – studia II stopnia

 • access_time grudzień 18, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.103.2023

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2023 roku

 • access_time grudzień 4, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.102.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time listopad 29, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.101.2023

w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Uczelni dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024 roku

 • access_time listopad 24, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.100.2023

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 23, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.99.2023

w sprawie: wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w języku obcym

 • access_time listopad 20, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.98.2023

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji działania w przypadku wystąpienia zagrożenia innego niż pożarowe w obiektach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 16, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.97.2023

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu

 • access_time listopad 13, 2023

Zarządzenie Nr R.Z.0211.96.2023

w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Repozytorium UKEN rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uczelni