Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

418866

  • access_time luty 1, 2023
  • person redaktor
  • printer

UNIWERSYTET
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. 12 662 6014,
fax 12 637 2243

e-mail: info@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl

Ogłoszenie rekrutacyjne

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Instytut Sztuki i Designu

Numer ogłoszenia: 418866

Wymiar etatu: 1/2

Termin składania dokumentów: 06.02.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie na poziomie zaawansowanym w pracy w obszarze rzeźby;– znajomość ogólnych zasad funkcjonowania pracowni ceramicznej;– doświadczenie na poziomie podstawowym w pracy w obszarze technologii ceramiki.
Umiejętności zawodowe – umiejętność modelowania w glinie, formowania w gipsie;– umiejętność obsługiwania pieca do wypału, komory szkliwienia, kompresora.
Zakres obowiązków Organizacja pracowni Ceramiki w tym m.in.:– usprawnianie pracy w pracowni;– praca w gipsie;– przygotowywanie gliny zarówno lejnej jak i gliny plastycznej;– konserwacja drobnych narzędzi, mebli itp.– regularne utrzymywanie porządku w pracowni;– pomoc podczas ładownia i rozładowywania pieca;– przygotowywanie szkliw i komponentów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie podstawowym
Inne Zatrudnienie na 1/2 etatu

*Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w wersji papierowej. Miejsce składania dokumentów: Instytut Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (31-054 Kraków, ul. Podbrzezie 3, pok. 3.4 (sekretariat ISZD)) w godzinach: 8.00–15.00. Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy. Wymagane dokumenty są dostępne na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

* Wymagane dokumenty można również składać do Działu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 170B) w godzinach: 8.00-15.00.
Prosimy o złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopisaną nazwą stanowiska pracy.
Wymagane dokumenty są dostępne na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Opublikował w BIP: redaktor

Data opublikowania: 01.02.2023 08:33