Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 1 – Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta (doktoranta)

Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik 3 – Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

Załącznik 4 – Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Załącznik 5 – Oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z powodu zamieszkania

Załącznik 6 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Załącznik 7 – Oświadczenie o braku dochodów

Załącznik 8 – Oświadczenie – Deklaracja

Załącznik 9 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie

Załącznik 10 – Oświadczenie o utracie dochodu

Załącznik 11 – Oświadczenie o uzyskaniu dochodu

Załącznik 12 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik 13 – Zaświadczenie

Załącznik 14 – Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik 15 – Wniosek o zapomogę

Załącznik 16 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik 17 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów