Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała nr 1/19.11.2019

  • access_time listopad 26, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 1/19.11.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 19 listopada 2019 roku

w sprawie: Regulaminów wyborczych

Na podstawie § 23 pkt 32 Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Senat Uczelni zatwierdza:

REGULAMIN wyborów do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

REGULAMIN wyborów rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

REGULAMIN wyborów do rad instytutów Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

REGULAMIN GŁOSOWANIA w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r.

2. Regulaminy wyborcze, o których mowa w §1 pkt 1, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 1_19_11_2019_Regulamin wyborczy-wybory senatu

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 1_19_11_2019_Regulamin wyborczy-wybór rektora

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu nr 1_19_11_2019_Regulamin wyborczy-wybory do rad ins

Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 1_19_11_2019_Regulamin głosowania rekom-dyr_ins

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 26.11.2019 13:46