Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwała Senatu nr 9/20.05.2019

  • access_time czerwiec 7, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

Uchwała nr 9/20.05.2019

Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/18.04.2016 U z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018 – 2020/2021, zmienionej uchwałami Senatu: nr 9/27.03.2017 z dnia 27 marca 2017 r., nr  2/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. oraz nr 20/17.12.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r., wprowadził następujące zmiany w w/w Uchwale:

§ 1

W § 5 dotyczącym uprawnień, o których mowa w §2, zmienianej uchwały, dodaje się:

Kierunek studiów Nazwa olimpiady

prawo

administracja

ekonomia społeczna

Ogólnopolski konkurs „Co chciałbym zmienić w Polsce” – prawo, administracja i  ekonomia

kulturoznawstwo i wiedza o mediach

filologia polska

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2019/2020 do zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 07.06.2019 10:11