Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-106/2019

 • access_time grudzień 20, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-21/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-106/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 grudnia 2019 roku

w sprawie: włączenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi w strukturę Instytutu Pedagogiki Specjalnej i ustanowienia nowej struktury Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), § 16 ust. 5 oraz § 49 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni, zarządzam, co następuje:

§ 1

Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi (Centrum „Pro Futuro”) działające dotychczas w strukturze Wydziału Pedagogicznego zostaje włączone w strukturę Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

§ 2

 1. Dyrektor Centrum, o którym mowa w § 1 zostanie powołany zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu.
 2. Regulamin Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Tracą moc:

 1. zarządzenie Nr R/Z.0201-5/2015 Rektora z 27 marca 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi
  i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii,
 2. zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2018 Rektora z 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-5/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi
  i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii.

§ 4

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik do zarządzenia_R_106_2019_załącznik

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 20.12.2019 07:46