Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-112/2019

  • access_time styczeń 21, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-6/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-112/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: w zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) w związku. z uchwałą Senatu Nr 1/16.12.2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w zapisach Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, które opisane są w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Tekst jednolity Statutu publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w zakładce „Prawo uczelniane.”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Zarządzenie_R_112_2019_załącznik

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 21.01.2020 07:16