Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-114/2019

  • access_time styczeń 21, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-7/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-114/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) zgodnie z § 16 ust. 5 zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze Instytutu Matematyki likwiduje się następujące zespoły badawcze:

  1. Zespół Badawczy Edukacja Matematyczna (ZBEM),
  2. Zespół Badawczy Kognitywistyka (ZBK).

§ 2

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 21.01.2020 07:28