Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-33/2017

  • access_time lipiec 18, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 18 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1842) oraz zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2017 roku w strukturze Instytutu Pedagogiki Specjalnej, w Katedrze Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji likwiduje się Pracownię Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych (PBSON).

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Działu Służb Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian
w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 18.07.2017 09:31