Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-35/2017

  • access_time lipiec 20, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 20 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1842) oraz zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nową strukturę organizacyjną Instytutu Fizyki, którą tworzą:

  1. Katedra Fizyki Doświadczalnej (KFD)
  2. Katedra Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki (KFTiDF)
  3. Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne (KAiOA).

§ 2

Kierownicy Katedr, o których mowa w § 1 zostaną powołani zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Uczelni.

§ 3

Zobowiązuję Kierownika Działu Służb Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian
w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2017 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 20.07.2017 09:35