Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-42/2017

 • access_time wrzesień 6, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 5 września 2017 roku

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Działając na podstawie:

 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 roku
  w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
  z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
  (Dz.U. 2016 poz. 2063);
 • § 57 ust.3 Statutu Uczelni;

ustalam co następuje:

§ 1

Nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone według następujących stawek:

L.P. STANOWISKO

Stawka za godzinę ponadwymiarową odpowiadającą 45 minutom

[zł]

1 2 3
1.

Profesor zwyczajny

Profesor nadzwyczajny – profesor

Profesor wizytujący

98,00
2.

Profesor nadzwyczajny – dr hab./dr

Profesor wizytujący – dr hab./dr

Adiunkt – dr hab.

83,00
3.

Adiunkt – dr

Starszy wykładowca

69,00
4. Asystent, Wykładowca, Lektor, Instruktor 45,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Aneks do zarządzenia

Załącznik 2 – Aneks do zarządzenia

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 06.09.2017 06:58