Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Aktualności

 • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 2/29.01.2018

W sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2018

 • access_time luty 20, 2018

Uchwała Senatu nr 1/29.01.2018

W sprawie: planu remontów i inwestycji Uczelni na 2018 r.

 • access_time luty 9, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2018

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

 • access_time luty 5, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-2/2018

w sprawie: nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego

 • access_time styczeń 25, 2018

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-1/2018

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym”

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 8/18.12.2017

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 7/18.12.2017

W sprawie: odpłatności pracowników oraz innych użytkowników za udostępniane miejsca parkingowe Uczelni

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 6 /18.12.2017

W sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 5/18.12.2017

W sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwala Senatu nr 4 /18.12.2017

W sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunkach Gospodarka przestrzenna i Turystyka i rekreacja prowadzonych na Wydziale Geograficzno-Biologicznym

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 3/18.12.2017

W sprawie : Regulaminu systemu motywacyjnego pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 2/18.12.2017

W sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pn. ”PRO UNIVERSITATIS”

 • access_time styczeń 24, 2018

Uchwała Senatu nr 1/18.12.2017

W sprawie: wkładu własnego Uczelni do projektu na remont budynku przy ul. Podbrzezie