Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Nauki Biologiczne

  • access_time styczeń 16, 2024

mgr Katarzyna Izworska

Tytuł rozprawy: Zapis zmian klimatycznych oraz zaburzeń w szerokościach przyrostów rocznych modrzewia (Larix decidua Mill.) i limby (Pinus cembra L.) w Tatrach
rozprawa doktorska
streszczenie
recenzja – dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
recenzja – dr hab. Sławomir Wilczyński, prof. URK
recenzja – prof. dr hab. Ireneusz Malik
Zawiadomienie o obronie

  • access_time listopad 9, 2023

mgr Magdalena Skórka

Tytuł rozprawy: Analiza zmian biochemiczno – strukturalnych rejestrowanych pomiędzy wrażliwymi i tolerancyjnymi odmianami zbóż pod wpływem toksyczności jonów Mn
rozprawa doktorska
streszczenie
recenzja – dr hab. Maciej T. Grzesiak, prof. IFR PAN
recenzja – dr hab. Marta Lenartowska
recenzja – Dr hab. Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ
Zawiadomienie o publicznej obronie
Uchwała nadanie stopnia

  • access_time luty 10, 2022

Postępowania doktorskie mgr Agnieszki Czyżowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej pt. „Biochemiczno-biofizyczne aspekty cytotoksycznego działania nanocząstek tlenku cynku

rozprawa doktorska Agnieszka Czyżowska  ACz_doktorat (całość)

recenzja_dr hab.inż.Aleksandra Królicka, prof.UG

recenzja_dr hab.Marta Michalik, prof. UJ

Recenzja_A.Czyżowska_P.Wydro

uchwała RDNB_nadanie st drA.Czyżowska

  • access_time październik 12, 2020

Postępowanie doktorskie Pana Thiep Vo Vana

Tytuł rozprawy doktorskiej: Assessment of heavy metal contamination in common fish species from Central Vietnam and the potential human risk