Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time lipiec 17, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.51.2024

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych w roku akademickim 2024/2025

  • access_time lipiec 17, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.50.2024

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej i na studiach podyplomowych w roku akademickim 2024/2025

  • access_time lipiec 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.49.2024

w sprawie: utworzenia Akademickiego Centrum Badań nad Europą Środkową i Wschodnią UKEN w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time lipiec 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.48.2024

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr R.Z.0211.64.2021 Rektora z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

  • access_time lipiec 5, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.47.2024

w sprawie: zmian w Statucie i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time czerwiec 24, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.46.2024

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji organizacji Stałego Dyżuru w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie