Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

Aktualności:

  • access_time luty 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2024

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i używania Elektronicznej Karty Pracowniczej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time luty 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2024

w sprawie: wprowadzenia Procedury wydawania i obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time luty 23, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2024

w sprawie: optymalizacji Zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time luty 22, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.8.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki i Designu

  • access_time luty 20, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2024

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2024/2025

  • access_time luty 5, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.6.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych