Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2017

 • access_time grudzień 21, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-62/2017

w sprawie: określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich

 • access_time grudzień 19, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-61/2017

w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni

 • access_time grudzień 19, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-60/2017

w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni

 • access_time grudzień 15, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-59/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time listopad 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-58/2017

w sprawie: zmiany Regulaminu Uniwersytetu Dzieci i Rodziców

 • access_time listopad 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-57/2017

w sprawie: zmiany Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • access_time listopad 24, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-56/2017

w sprawie: funkcjonowania systemu Uczelnia.XP

 • access_time listopad 13, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-55/2017

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 • access_time listopad 7, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-54/2017

w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni

 • access_time listopad 7, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-53/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time październik 12, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-52/2017

w sprawie: zniesienia kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • access_time październik 12, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-51/2017

w sprawie: zmian w Statucie

 • access_time październik 12, 2017

Zarządzenie Rektora NR R/Z.0201-50/2017

w sprawie: wysokości maksymalnych stawek wynagradzania w ramach umów cywilnoprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II i III stopnia w roku akademickim 2017/2018

 • access_time wrzesień 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-49/2017

w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-48/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Psychologii

 • access_time wrzesień 29, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-47/2017

w sprawie: zmiany Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Multimedialnego

 • access_time wrzesień 28, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-46/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej

 • access_time wrzesień 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-45/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time wrzesień 15, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-44/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time wrzesień 7, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-43/2017

w sprawie: Regulaminu użytkowania Systemu Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie