Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Rady Uczelni 2022

 • access_time grudzień 16, 2022

Uchwała nr 12.2022

w sprawie: zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023-2030.

 • access_time listopad 24, 2022

Uchwała nr 11.2022

w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 25, 2022

Uchwała nr 10.2022

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2022 i 2023

 • access_time lipiec 1, 2022

Uchwała nr 9.2022

w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time lipiec 1, 2022

Uchwała nr 8.2022

w przedmiocie zmiany Uchwały Rady Uczelni nr 7.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

 • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 7.2022

w sprawie: przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 6.2022

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2022

 • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 5.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2021

 • access_time czerwiec 3, 2022

Uchwała nr 4.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2021 rok

 • access_time luty 9, 2022

Uchwała nr 3.2022

w przedmiocie zmiany uchwały Nr 7 z 4 października 2021 roku

 • access_time styczeń 24, 2022

Uchwała nr 2.2022

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021).

 • access_time styczeń 24, 2022

Uchwała nr 1.2022

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rektora z realizacji strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 2020 roku