Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2022

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 13.19.12.2022

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 12.19.12.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Kryminalistyka II stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 11.19.12.2022

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów Kryminalistyka I stopnia, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 10.19.12.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 9.19.12.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka II stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 8.19.12.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. niestacjonarne)

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 7.19.12.2022

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Kryminalistyka I stopnia, profil ogólnoakademicki (st. stacjonarne)

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 6.19.12.2022

w sprawie: systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 5.19.12.2022

w sprawie: uchwalenia Strategii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2023-2030

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 4.19.12.2022

sprawie: korekty regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.201-15/2019 z dnia 22 maja 2019 r. z późn. zmianami

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 3.19.12.2022

w sprawie: ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 2.19.12.2022

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024

 • access_time grudzień 20, 2022

Uchwała nr 1.19.12.2022

w sprawie: zmian w statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 24, 2022

Uchwała nr 1.21.11.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time listopad 23, 2022

Uchwała nr 1.8.11.2022

w sprawie: opinii dotyczącej utworzenia w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jednostki ogólnouczelnianej Fort reditowy „Za Rzeką”

 • access_time październik 25, 2022

Uchwała nr 5.26.09.2022

w sprawie: zmiany regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.201-15/2019 z dnia 22 maja 2019 r., z póź. zm.

 • access_time wrzesień 27, 2022

Uchwała nr 4.26.09.2022

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time wrzesień 26, 2022

Uchwała nr 3.26.09.2022

w sprawie: zmian w statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 26, 2022

Uchwała nr 2.26.09.2022

w sprawie: przyznania Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 26, 2022

Uchwała nr 1.26.09.2022

w sprawie: przyjęcia planu posiedzeń Senatu w roku akademickim 2022/2023