Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2018

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 24/17.12.2018

w sprawie : wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uczelni

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 23/17.12.2018

w sprawie: likwidacji godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach niestacjonarnych

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 22/17.12.2018

w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 21/17.12.2018

w sprawie: Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i  Multimedialnego

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu 20/17.12.2018

w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 2/18.04.2016 U z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2016 – 2020/2021, zmienionej uchwałą Senatu nr 9/27.03.2017 z dnia 27 marca 2017 r. oraz uchwałą Senatu nr 2/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu 19/17.12.2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/23.04.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 18/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Design i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia 

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 17/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Sztuka i edukacja i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 16/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Sztuka i edukacja i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 15/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Chemia # nauczanie chemii i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 14/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Chemia # nauczanie chemii i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 13/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Filologia hiszpańska i  zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 12/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Filologia hiszpańska i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 11/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Filologia włoska i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 10/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Filologia włoska i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 9/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Filologia romańska i  zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 8/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Filologia romańska i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 7/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Filologia rosyjska i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 6/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów I stopnia o nazwie Filologia rosyjska i zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia

 • access_time styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 5/17.12.2018

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia o nazwie Filologia germańska i  zatwierdzenia dla niego efektów kształcenia