Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2024

 • access_time czerwiec 13, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.45.2024

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time czerwiec 12, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.44.2024

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Ekonomia społeczna – studia II stopnia, profil praktyczny

 • access_time czerwiec 12, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.43.2024

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Ekonomia społeczna – studia I stopnia, profil praktyczny

 • access_time czerwiec 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2024

w sprawie: ustanowienia struktury Instytutu Pedagogiki

 • access_time czerwiec 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.41.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Socjologii

 • access_time czerwiec 11, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.40.2024

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Informatyka – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time czerwiec 6, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.39.2024

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time czerwiec 6, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.38.2024

w sprawie: wygaszenia kierunku studiów Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time czerwiec 3, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.37.2024

w sprawie: zmiany podległości Krytej Pływalni oraz Klubu Studenckiego „Bakałarz”

 • access_time maj 29, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.36.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.31.2024 Rektora z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie: jednorazowych opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

 • access_time maj 29, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.35.2024

w sprawie: likwidacji kierunku studiów Ochrona środowiska – studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time maj 27, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.34.2024

w sprawie: zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców

 • access_time maj 24, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.33.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.31.2024 Rektora z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie: jednorazowych opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

 • access_time maj 23, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2024

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

 • access_time maj 14, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.31.2024

w sprawie: jednorazowych opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

 • access_time maj 14, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2024

w sprawie: opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025

 • access_time maj 13, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.29.2024

w sprawie: ogłoszenia „Konkursu na najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – edycja 2024”

 • access_time maj 13, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.28.2024

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez kandydatów za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe oraz do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

 • access_time kwiecień 25, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.27.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-63/2019 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time kwiecień 25, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-95/2020 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie