Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2024

 • access_time luty 28, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.13.2024

w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 28, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.12.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 • access_time luty 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.11.2024

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i używania Elektronicznej Karty Pracowniczej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 26, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.10.2024

w sprawie: wprowadzenia Procedury wydawania i obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 23, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.9.2024

w sprawie: optymalizacji Zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time luty 22, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.8.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki i Designu

 • access_time luty 20, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.7.2024

w sprawie: organizacji roku akademickiego 2024/2025

 • access_time luty 5, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.6.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.3.2021 Rektora z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: obsady i rozliczania zajęć dydaktycznych

 • access_time luty 2, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.5.2024

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.20.2022 Rektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu działań wspierających doskonałość naukową pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 • access_time styczeń 31, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.4.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi

 • access_time styczeń 29, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.3.2024

w sprawie: wprowadzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz szczegółowych zasad sporządzania i wydawania oryginałów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz odpisów w języku polskim i języku angielskim

 • access_time styczeń 19, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.2.2024

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych

 • access_time styczeń 19, 2024

Zarządzenie Nr R.Z.0211.1.2024

w sprawie: utworzenia Centrum Badań Muzeologicznych w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie