Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Majątek

 • access_time kwiecień 21, 2023

Stan na dzień 31.12.2021 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
321 474 985,70 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 220 252 299,28 zł.
– aktywa obrotowe: 101 222 686,42 zł.

 • access_time luty 18, 2022

Stan na dzień 31.12.2020 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
299 199 932,60 zł, w tym :
Aktywa trwałe rok 2020  –  218 527 970.66
Aktywa obrotowe rok 2020 – 80 671 961.94

 • access_time maj 7, 2020

Stan na dzień 31.12.2019 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
256 430 118,15 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 227 031 715,57 zł.
– aktywa obrotowe: 29 398 402,58 zł.

 • access_time luty 17, 2020

Stan na dzień 31.12.2018 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
218 308 022,29 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 192 728 723,44 zł.
– aktywa obrotowe: 25 579 298,85 zł.

 • access_time marzec 29, 2019

Stan na dzień 31.12.2017 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
223 258 835,29 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 196 401 023,96 zł.
– aktywa obrotowe: 26 857 811,33 zł.

 • access_time marzec 29, 2019

Stan na dzień 31.12.2016 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
223 118 876,25 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 198 423 955,73 zł.
– aktywa obrotowe: 24 694 920,52 zł.

 • access_time marzec 29, 2019

Stan na dzień 31.12.2015 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
219 998 466,90 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 201 802 152,03 zł.
– aktywa obrotowe: 18 196 314,87 zł.

 • access_time grudzień 31, 2014

Stan na dzień 31.12.2014 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
214 023 482,58 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 200 840 492,72 zł.
– aktywa obrotowe: 13 182 989,86 zł.

 • access_time grudzień 31, 2013

Stan na dzień 31.12.2013 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
219 884 739,04 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 204 987 463,82 zł.
– aktywa obrotowe: 14 897 275,22 zł.

 • access_time grudzień 31, 2012

Stan na dzień 31.12.2012 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
216 691 365,36 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 203 107 777,40 zł.
– aktywa obrotowe: 13 583 587,96 zł.

 • access_time grudzień 31, 2011

Stan na dzień 31.12.2011 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
209 710 889,29 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 183 622 245,45 zł.
– aktywa obrotowe: 26 088 643,84 zł.

 • access_time grudzień 31, 2010

Stan na dzień 31.12.2010 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
188 256 518,41 zł w tym:
– aktywa trwałe: 162 376 486,08 zł.
– aktywa obrotowe: 25 880 032,33 zł.

 • access_time grudzień 31, 2009

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku

Rachunek zysków i strat – 2009 rok:
bilans2009

 • access_time grudzień 31, 2008

Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku

Rachunek zysków i strat – 2008 rok
finanse2008

 • access_time grudzień 31, 2007

Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku

Rachunek zysków i strat – 2007 rok
finanse2007