Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Rady Uczelni 2021

  • access_time październik 7, 2021

Uchwała nr 7/2021

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ZGODY NA USTANOWIENIE HIPOTEKI UMOWNEJ

  • access_time czerwiec 21, 2021

Uchwała nr 6/2021

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2021

  • access_time czerwiec 21, 2021

Uchwała nr 5/2021

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za 2020 rok

  • access_time czerwiec 21, 2021

Uchwała nr 4/2021

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie za rok 2020

  • access_time maj 28, 2021

Uchwała nr 3/2021

w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady Uczelni

  • access_time maj 12, 2021

Uchwała nr 2/2021

w sprawie: przyjęcia Stanowiska w kwestii działań stabilizacyjnych podejmowanych przez Władze Uniwersytetu

  • access_time maj 11, 2021

Uchwała nr 1/2021

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni w kadencji 2021-2024