Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Informacja publiczna

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, udostępnia informację publiczną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz w Regulaminie udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr R/Z.0201-43/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie udostępnia informacje publiczne w poniższy sposób:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej*

Wypełniony wniosek można złożyć poprzez:

  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres: bip@up.krakow.pl;
  • wysłanie pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;
  • złożenie za pośrednictwem ePUAP;
  • złożenie osobiście w Kancelarii Uczelni, Budynek Główny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

 

* Zamieszczony powyżej wniosek ma charakter przykładowy, pomocniczy dla wnioskodawcy, wprowadzony celem ułatwienia procesu udzielania odpowiedzi.