Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2019

 • access_time styczeń 22, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-119/2019

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-118/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki Mediów

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-117/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-116/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-115/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-114/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii

 • access_time styczeń 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-112/2019

w sprawie: w zmian w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 23, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-111/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

 • access_time grudzień 23, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-110/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time grudzień 23, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-109/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Informacji

 • access_time grudzień 23, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-108/2019

w sprawie: wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-107/2019

w sprawie: zasad i odpowiedzialności w zakresie przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-106/2019

w sprawie: włączenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi w strukturę Instytutu Pedagogiki Specjalnej i ustanowienia nowej struktury Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-105/2019

w sprawie: wprowadzenia wykazu dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-104/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-103/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-102/2019

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-101/2019

w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania odpadami wytworzonymi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 20, 2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2019

w sprawie: połączenia trzech jednostek (Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych oraz Studium Kształcenia Nauczycieli) i ustanowienia nowej struktury Instytutu Nauk o Wychowaniu