Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2009

  • access_time grudzień 16, 2009

Zarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora w sprawie: organizacji rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010 i zmian w strukturze jednostki administracji obsługujuącej proces rekrutacji w skali całej Uczelni z dnia 13 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii z dnia 13 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/2009 Rektora w sprawie: realizacji obowiązku odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez uczestników studiów doktoranckich z dnia 9 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora w sprawie: przekształcenia Biblioteki Instytutu Sztuki Wydziału Pedagogicznego z dnia 3 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni z dnia 11 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania z dnia 24 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 7/2009 Rektora w sprawie: zawieszenia realizacji obowiązku przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu na studiach nauczycielskich I stopnia w roku akademickim 2009/2010 z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora w sprawie: liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych z dnia 28 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora w sprawie: godzin obliczeniowych ponadwymiarowych z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej”, „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” oraz „Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum” z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora w sprawie: wysokości rocznej opłaty wnoszonej przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 z dnia 14 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora w sprawie: organizacji ochrony informacji niejawnych i ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych z dnia 26 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 13/2009 Rektora w sprawie: przekształcenia Pracowni Technologii Nauczania w Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych z dnia 26 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora w sprawie: Regulaminu świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu z dnia 28 maja 2009 roku

Aneks Nr 2 z dnia 27 września 2010 roku do Zarządzenia Nr R-14/2009 Rektora z dnia 28 maja 2009 roku

Aneks Nr 3 z dnia 9 grudnia 2010 roku do Zarządzenia Nr R-14/2009 Rektora z dnia 28 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych na jednostki dydaktyczne z dnia
30 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych z przeznaczeniem na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów z dnia 30 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora w sprawie: wprowadzenia „Procedur wdrożenia i obsługi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)” z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora w sprawie: obsady zajęć dydaktycznych z dnia 30 lipca 2009 roku

Aneks z dnia 27 września 2010 roku do Zarządzenia Rektora Nr R- 18/2009

Aneks z dnia 14 wrzesnia 2012 roku do Zarządzenia Rektora Nr R -18/2009 

Aneks Nr 2 z dnia 29 listopada 2010 roku do Zarządzenia Rektora R 18/2009

Aneks Nr 3 z dnia 3 października 2011 roku do Zarządzenia Rektora R 18/2009

Zarządzenie Nr 19/2009 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii z dnia
18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora w sprawie: zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni „1 styczeń 2009” z dnia 24 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Instytutu Filozofii i Socjologii z dnia 1 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki i Instytutu Techniki z dnia 1 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora w sprawie: utworzenia Katedry Badań i Studiów nad Dzieckiem i Dzieciństwem z dnia 27 pazdziernika 2009 roku

Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora w sprawie: czasopisma Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod nazwą „Konspekt” z dnia 30 listopada 2009 roku

Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora w sprawie: wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia z dnia 30 listopada 2009 roku

Aneks Nr 1 z dnia 15 lutego 2011 roku do Zarządzenia Nr R-25/2009

Aneks Nr 2 z dnia 26 lutego 2013 roku do Zarządzenia Nr R-25/2009

Zarządzenie Nr 26/2009 Rektora w sprawie: przejęcia obsługi administracyjno-biurowej studiów doktoranckich z dnia 7 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 14 grudnia 2009 roku

Aneks z dnia 15 listopada 2011 roku do Zarządzenia Rektora R-27/2009

Zarządzenie Nr 28/2009 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii z dnia 16 grudnia 2009 roku