Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Historia Uczelni

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjął działalność dydaktyczną 25 października.

W początkowym okresie przygotowywał nauczycieli szkół podstawowych; cykl kształcenia obejmował 3 lata i kończył się egzaminem dyplomowym. Począwszy od roku akademickiego 1949/1950 rozpoczął również kształcenie nauczycieli szkół średnich i prowadził działalność w nowej strukturze organizacyjnej opartej na wydziałach. Równocześnie powołano instytucje i stanowiska akademickie: senat, rady wydziałów, rektora, prorektorów i dziekanów.

Od 1954 roku Uczelnia uzyskała status szkoły wyższej, w której studia trwały 4 lata, a absolwenci zdobywali pełne wykształcenie wyższe i dyplom magistra. Przemiany polityczne roku 1956 sprawiły, że Uczelnia otrzymała znaczną autonomię i po raz pierwszy dokonano wyboru Rektora, dotychczas mianowanego. Został nim prof. dr Wincenty Danek. Pod jego kierownictwem wkrótce nastąpił dynamiczny rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który sprawił, że w środowisku oświatowym zyskała powszechnie opinię Uczelni przygotowującej wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Począwszy od roku akademickiego 1958/1959 studia przedłużono do 5 lat.

W 1959 roku Uczelnia otrzymała prawa nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1967 roku prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

W roku 1973 Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzymała zaszczytne imię Komisji Edukacji Narodowej.

Rok 1989 rozpoczął okres przeobrażeń ustrojowych i społecznych, stawiając przed środowiskiem akademickim nowe zadania, polegające na wypracowaniu modelu kształcenia i funkcjonowania w warunkach pełnej samodzielności i samorządności.

1 października 1999 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  a od  20 listopada 2008 roku obowiązuje  ustawa, na mocy której Uczelnia nosi nazwę: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

1 października 2023 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

KALENDARIUM

1946 – powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

1954 – uzyskanie statusu szkoły wyższej

1973 – nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Komisji Edukacji Narodowej

1999 – zmiana nazwy na Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2008 – zmiana nazwy na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2023 – zmiana nazwy na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

UROCZYSTOŚCI W UCZELNI

14 X – Dzień Edukacji Narodowej (rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej – 14 października 1773)

11 V – Święto Uczelni (ukonstytuowanie się Komitetu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej – 11 maja 1946)