Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2007

 • access_time lipiec 19, 2018

Uchwała Senatu nr 5/25.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok

 • access_time grudzień 17, 2007

Uchwały Senatu 2007

Uchwały Senatu AP  z dnia 29 stycznia 2007 roku

 • w sprawie: zatwierdzenia narzutów kosztów na rok 2007
 • w sprawie: zasady rozdziału przychodów pozabudżetowych w 2007 roku
 • w sprawie: planu remontów na 2007 rok
 • w sprawie: limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2007/2008

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 26 lutego 2007 roku

 • w sprawie: rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008
 • w sprawie: utworzenia studiów doktoranckich z biologii

 

Uchwała Senatu AP  z dnia 26 marca 2007 roku

 • w sprawie: doktoratu honorowego

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 23 kwietnia 2007 roku

 • w sprawie: sprawozdania finansowego za 2006 rok
 • w sprawie: przyjęcia planu finansowego na 2007 rok
 • w sprawie: podziału dotacji budżetowej na wynagrodzenia osobowe
 • w sprawie: zasad decentralizacji i podziału dotacji na wynagrodzenia
 • w sprawie: Regulaminu Studiów

 

Uchwały Senatu AP z dnia 28 maja 2007 roku

 • w sprawie: uzupełnienie Uchwały Senatu z dnia 21 marca 2005 roku dotyczącej warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2006/2007-2008/2009
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009
 • w sprawie: zmiany nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • w sprawie: nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
 • w sprawie: zniżek pensum dydaktycznego
 • w sprawie: rodzaju i liczebności grup ćwiczeniowych
 • w sprawie: wymiaru pensum dydaktycznego oraz rodzaju godzin obliczeniowych zaliczanych do pensum

 

Uchwała Senatu AP z dnia 18 czerwca 2007 roku

 • w sprawie: wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, przyznawania godzin obliczeniowych niezaliczanych do pensum oraz finansowania kosztów procesu dydaktycznego

Uchwały Senatu z dnia 24 września 2007 roku

 • w sprawie: kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • w sprawie: sprawozdania z działalności Uczelni za 2006 rok
 • rozbudowy budynku głównego Uczelni

 

Uchwała  Senatu z dnia 26 listopada 2007 roku

 • w sprawie: utworzenia Wydziału Sztuki

 

Uchwała Senatu z dnia 17 grudnia 2007 roku

 • w sprawie: przyjęcia kodeksu „Dobre praktyki w szkołach wyższych”