Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Historia

 • access_time lipiec 5, 2024

mgr Maciej Kaproń

Tytuł rozprawy: Pierwsza zmiana Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie w latach 1973-1974
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Grzegorz Ciechanowski, prof. US
Recenzja – prof. dr hab. Dariusz Kozerawski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

 • access_time maj 27, 2024

mgr Katarzyna Walczyk

Tytuł rozprawy: Infanticide in Victorian London. A Study Based on the Old Bailey’s Proceedings and the Press, 1834-1901
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Chwalba
Recenzja – prof. dr hab. Cezary Kuklo
Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Katarzyny Walczyk

 • access_time luty 7, 2024

mgr Dominik Marcinkowski

Tytuł rozprawy: Czechosłowacka prasa wobec sytuacji politycznej w PRL (1980-1989)

streszczenie
recenzja – dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US
recenzja – prof. Jiri Vykoukal
recenzja – prof. Zdenek Jirasek
Zawiadomienie o obronie

 

 • access_time grudzień 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Patrycji Chełminiak

Tytuł rozprawy: Codzienność i świąteczność na wsi polskiej w świetle tygodnika „Nowa Wieś”.

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. UJ
Recenzja – dr hab. Piotr Witek, prof.UMCS
Zawiadomienie o obronie

 • access_time listopad 16, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgra Zbigniewa Semika

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ
Recenzja – dr hab. Anna Ziębińska, prof. UMCS
Zawiadomienie o obronie

 • access_time listopad 9, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Piotra Podhorodeckiego

Tytuł rozprawy: Generał Kazimierz Sosnkowski w Ministerstwie Spraw Wojskowych w latach 1919-1921.

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja – dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN
Recenzja – prof. dr hab. Michał Klimecki
Zawiadomienie o obronie

 

 • access_time listopad 9, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzyny Jaskółki – Leśniak

Tytuł rozprawy: Kształtowanie zasobu archiwalnego przez Archiwum Ziemskie (Państwowe) w Krakowie w latach 1919–1939.

Rozprawa doktorska
Recenzja – dr hab. Robert Degen, prof. UMK
Recenzja –  dr hab. Marek Konstantkiewicz, prof. UMCS
Recenzja – dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH
Zawiadomienie o obronie

 • access_time październik 18, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzyny Paszkiewicz

Tytuł rozprawy: Tadeusz Słowikowski (1907-1993) – historyk oświaty i pionier współczesnej dydaktyki.

Rozprawa doktorska
Recenzja – dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK
Recenzja – dr hab. Mariusz Ausz, prof UMCS
Zawiadomienie o obronie

 • access_time październik 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Alicji Śmigielskiej

Tytuł rozprawy: Wacław Babiński (1887-1957) dyplomata II Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność polityczna i społeczna.

Rozprawa doktorska
Recenzja – prof. dr hab. Petr Kaleta
Recenzja – dr hab. Janusz Pezda, prof UJ
Streszczenie
Zawiadomienie

 

 • access_time styczeń 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Mirosławowi Płonce

Tytuł rozprawy: Testamenty mieszczan bocheńskich (XV-XVIII wiek)
Rozprawa
recenzja  dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk, prof. PAN
recenzja – prof. dr hab. Christoph Augustynowicz
recenzja – Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Zawiadomienie o obronie mgra Mirosława Płonki

 • access_time styczeń 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Teresy Wontor-Cichy

Tytuł rozprawy : Transport duchownych z KL Auschwitz do KL Dachau  (1940-1942) przyczyny-uwarunkowania-bilans-dokumentacja.
Rozprawa doktorska
Streszczenie
recenzja – dr hab. Dorota Sula
recenzja – prof. dr hab. Stanisław Obirek

 

 • access_time styczeń 12, 2023

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Witoldowi Chrzanowskiemu

Tytuł rozprawy: Flota wojenna Rzymu w czasach II wojny punickiej i I macedońskiej. Organizacja i działania operacyjne.
Rozprawa doktorska
recenzja – dr hab. prof. UWM Miron Wolny
recenzja – dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM
recenzja – dr hab. Ireneusz Łuć, prof. UMCS
Zawiadomienie o publicznej obronie

 • access_time kwiecień 3, 2022

Postępowanie doktorskie mgra Konrada Kołodziejczyka

Tytuł rozprawy: Ludność chrześcijańskiego Kazimierza pod Krakowem w XVIII wieku. Studium społeczno-demograficzne.

recenzja prof.dr hab.C. Kuklo 

recenzja prof.dr hab.K.Mikulski

zawiadomienie obrona mgr K.Kołodziejczyk