Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Archiwum - Oferty pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • access_time maj 13, 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Pracownik gospodarczy

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 629976

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 24.05.2024

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Zawodowe, wykształcenie średnie techniczne.
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na podobnym stanowisku oraz praktyczne umiejętności diagnozowania i usuwania usterek.
Ogólna wiedza budowlana i techniczna.
Umiejętności zawodowe Wymagane umiejętności:
– odpowiedzialność,
– praktyczne umiejętności naprawcze, tzw. „złota rączka”,
– samodzielność i organizacja na stanowisku pracy,
– dokładność i skrupulatność (zwracanie uwagi na szczegóły),
– zaangażowanie i inicjatywa w podejmowaniu dodatkowych zadań,
– aktualne uprawnienia SEP (mile widziane, ale nie obligatoryjne).
Zakres obowiązków Zakres obowiązków:
– utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji i wyposażenia obiektu (przeglądy, konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnych, stolarki drzwiowej i okiennej, armatury łazienkowej, pomieszczeń biurowych i pokojów mieszkalnych w obiekcie),
– kontrola stanu technicznego urządzeń i prawidłowości ich eksploatacji,
– przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszonych usterek na terenie obiektu,
– terminowe usuwanie zgłoszonych usterek lub sygnalizowanie potrzeb na zlecenia zewnętrznych napraw,
– zgłaszanie zapotrzebowania, pobieranie z magazynu i rozliczanie się z materiałów, narzędzi, części zamiennych itp.,
– okresowe prace porządkowe terenów zewnętrznych,
– wykonywanie dodatkowych prac zlecanych przez kierownika obiektu,
– ścisła współpraca z konserwatorem ds. elektrycznych,
– współpraca z administracją i recepcją obiektu.Praca w godzinach 7:30-15:30.Zapewniamy:
– zatrudnienie w jednostce sektora publicznego, co gwarantuje stabilność pracy oraz dodatkowe benefity (13. wynagrodzenie, dofinansowanie wakacyjne, świąteczne dodatki i premie okolicznościowe),
– uczciwe i terminowe wynagrodzenie,
– jasne zasady współpracy,
– pracę w miłym zespole i przyjaznej atmosferze,
– kompleksowe szkolenie przygotowujące do objęcia stanowiska pracy,
– odzież ochronna.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Mile widziana znajomość język angielskiego na poziomie podstawowym w mowie i piśmie (sporadyczna komunikacja z gośćmi czy studentami zagranicznymi).
Inne Umowa na zastępstwo

 • access_time kwiecień 18, 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista w dziale finansowo-księgowym

Jednostka: Dział Finansowo-Księgowy

Numer ogłoszenia: 622287

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 08.05.2024

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na stanowisku w dziale księgowym
Umiejętności zawodowe 1. Praktyczna znajomość zasad rachunkowości;
2. Ogólna znajomość przepisów podatkowych;
3. Dobra organizacja pracy;
4. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel);
5. Umiejętność pracy w zespole.
Zakres obowiązków 1. Analiza i bilansowanie kont rozrachunkowych z kontrahentami;
2. Windykacja należności, wysyłanie wezwań do zapłaty, wpis do KRD;
3. Analiza i bilansowanie kont rozrachunkowych z pracownikami, kontakt z pracownikiem, przygotowanie ewentualnych potrąceń dla Działu Płac;
4. Rozliczanie kart płatniczych oraz uzgadnianie rozrachunku;
5. Uczestniczenie w rozliczaniu i procesowaniu delegacji krajowych;
6. Kompletowanie i księgowanie wyciągów bankowych przydzielonych kont bankowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie jest wymagana
Inne
 • access_time luty 5, 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Inwestycji i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 600890

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 26.02.2024

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne – budownictwo (ewentualnie średnie techniczne – budownictwo)
Doświadczenie zawodowe 1. Posiadanie stosownych (zgodnie z obowiązującym prawem) uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby zawodowej umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, nadzorowaniu robót budowlanych lub 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy;
2. Umiejętność pracy w zespole;
3. Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;
4. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
5. Komunikatywność;
6. Dyspozycyjność;
7. Praktyczna znajomość programów MS Office oraz MS Excel;
8. Praktyczna znajomość programów do kosztorysowania (preferowany BIMestiMate).
Zakres obowiązków 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, realizacją inwestycji, prowadzeniem robót i ich nadzorowaniem.
2. Samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej i formalnej związanych z wykonywanymi obowiązkami Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym.
3. Dokonywanie uzgodnień, co do zakresu, terminu i warunków wykonywania robót inwestycyjnych i remontowych, nadzorowanie tych robót.
4. Bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów i przestrzeganie prawidłowej technologii robót.
5. Umiejętność przygotowania materiałów do postępowań przetargowych (lub innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych) na roboty remontowe i inwestycyjne, a w szczególności opracowanie warunków technicznych łącznie z terminami realizacji zlecanych robót; opracowanie przedmiarów i obmiarów zlecanych robót; przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargów.
6. Weryfikacja materiałów przetargowych w tym kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych, rozliczanie finansowe prowadzonych robót w zakresie swojej specjalności.
7. Przygotowanie wytycznych i założeń do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a dla robót niewymagających jej sporządzania tylko dokumentacji kosztorysowej.
8. Kontrola stanu technicznego obiektów Uczelni (kontrole bieżące, roczne, pięcioletnie) w zakresie budowlanym (konstrukcja, wykończenie).
9. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana
Inne Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu robót obiektów zabytkowych

 • access_time styczeń 19, 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Inwestycji i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 587076

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 30.01.2024

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne – budownictwo (ewentualnie średnie techniczne – budownictwo)
Doświadczenie zawodowe 1. Posiadanie stosownych (zgodnie z obowiązującym prawem) uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby zawodowej umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, nadzorowaniu robót budowlanych lub 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy;
2. Umiejętność pracy w zespole;
3. Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;
4. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych;
5. Komunikatywność;
6. Dyspozycyjność;
7. Praktyczna znajomość programów MS Office oraz MS Excel;
8. Praktyczna znajomość programów do kosztorysowania (preferowany BIMestiMate).
Zakres obowiązków 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, realizacją inwestycji, prowadzeniem robót i ich nadzorowaniem.
2. Samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej i formalnej związanych z wykonywanymi obowiązkami Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym.
3. Dokonywanie uzgodnień, co do zakresu, terminu i warunków wykonywania robót inwestycyjnych i remontowych, nadzorowanie tych robót.
4. Bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów i przestrzeganie prawidłowej technologii robót.
5. Umiejętność przygotowania materiałów do postępowań przetargowych (lub innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych) na roboty remontowe i inwestycyjne, a w szczególności opracowanie warunków technicznych łącznie z terminami realizacji zlecanych robót; opracowanie przedmiarów i obmiarów zlecanych robót; przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargów.
6. Weryfikacja materiałów przetargowych w tym kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych, rozliczanie finansowe prowadzonych robót w zakresie swojej specjalności.
7. Przygotowanie wytycznych i założeń do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a dla robót niewymagających jej sporządzania tylko dokumentacji kosztorysowej.
8. Kontrola stanu technicznego obiektów Uczelni (kontrole bieżące, roczne, pięcioletnie) w zakresie budowlanym (konstrukcja, wykończenie).
9. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana
Inne Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu robót obiektów zabytkowych

 

 • access_time listopad 22, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych i Umów

Numer ogłoszenia: 568008

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 21.12.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe miniumum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań wymienionych w zakresie obowiązków
Umiejętności zawodowe – bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych regulujących zagadnienia z zakresu zamówień publicznych,
– umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej,
– biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
– mile widziane doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych oraz studia/szkolenia/kursy z zakresu zamówień publicznych.
Zakres obowiązków – przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
– opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień, w tym wniosków, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto (nadawanie właściwego trybu dla zamówień),
– bieżące wspieranie komórek organizacyjnych w zakresie przygotowania i przebiegu postępowania,
– monitorowanie zmian stanu prawnego oraz analiza orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych,
– sporządzanie planu zamówień,
– sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,
– rejestrowanie umów o dzieło w systemie Płatnik.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie jest wymagana
Inne – kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową; przewiduje się przeprowadzenie pisemnego testu z wiedzy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych

 • access_time listopad 16, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Informatyk

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 569860

Wymiar etatu: Pełny etat

Termin składania dokumentów: 31.01.2024

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie

Średnie informatyczne lub wyższe informatyczne.

 

Doświadczenie zawodowe – co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi infrastruktury informatyczno-technicznej,
– doświadczenie w administrowaniu systemami Linux/UNIX;,
– mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Umiejętności zawodowe – znajomość systemów operacyjnych Windows/Linux (instalacja sterowników, oprogramowania, konfiguracja urządzeń peryferyjnych,
– znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem usług sieciowych,
– znajomość technologii tworzenia serwisów internetowych.
Zakres obowiązków – zabezpieczenie techniczne infrastruktury informatycznej biblioteki,
– obsługa zgłoszeń serwisowych,
– uczestnictwo w realizacji nowych projektów w bibliotece.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną lekturę dokumentacji technicznej.
Inne Umiejętność pracy pod presją czasu; samodzielność; inicjatywa własna.

 • access_time wrzesień 8, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Asystent Zdrowienia

Jednostka: Dział Spraw Studenckich

Numer ogłoszenia: 512921

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 21.09.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub w kryzysach psychicznych (zdobyte również w ramach m.in. odbytych praktyk, wolontariatu, staży).
Umiejętności zawodowe Posiadanie kompetencji asystenta zdrowienia nabytych w ramach odbytych studiów lub dotychczasowej pracy zawodowej.Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Zakres obowiązków * przygotowywanie treści merytorycznych do materiałów informacyjnych i mediów społecznościowych,* pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla studentów w kryzysie psychicznym,* pomoc w procesie edukacyjnym dla studentów,* pomoc w poszukiwaniu specjalistów, poradni psychologicznych,* działania informacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji, dyskryminacji,* stały kontakt ze studentami objętymi wsparciem w projekcie,* prowadzenie bazy danych studentów w kryzysach,* stały kontakt ze studentami, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie,* bieżące wsparcie w działaniach Zespołu Wsparcia „Peer Support”.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski komunikatywny,Język migowy komunikatywny (mile widziane).
Inne doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, dobra znajomość Microsoft Office, obsługa stron internetowych w oparciu o CMS, obsług kalendarzy i innych narzędzi Google).
 • access_time sierpień 30, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jednostka: Dział Inwestycji

Numer ogłoszenia: 514378

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 15.09.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe techniczne – budownictwo (ewentualnie średnie techniczne – budownictwo)
Doświadczenie zawodowe 1. Posiadanie stosownych (zgodnie z obowiązującym prawem) uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby zawodowej umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, nadzorowaniu robót budowlanych lub 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót budowlanych.
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy;2. Umiejętność pracy w zespole;3. Praktyczna znajomość Prawa Budowlanego;4. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych;5. Komunikatywność;6. Dyspozycyjność;7. Praktyczna znajomość programów MS Office oraz MS Excel;8. Praktyczna znajomość programów do kosztorysowania (preferowany BIMestiMate).
Zakres obowiązków 1. Praktyczna znajomość zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym, realizacją inwestycji, prowadzeniem robót i ich nadzorowaniem.2. Samodzielne rozwiązywanie problemów natury technicznej i formalnej związanych z wykonywanymi obowiązkami Inspektora Nadzoru inwestorskiego branży budowlanej – wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym.3. Dokonywanie uzgodnień, co do zakresu, terminu i warunków wykonywania robót inwestycyjnych i remontowych, nadzorowanie tych robót.4. Bieżące kontrolowanie jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów i przestrzeganie prawidłowej technologii robót.5. Umiejętność przygotowania materiałów do postępowań przetargowych (lub innych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych) na roboty remontowe i inwestycyjne, a w szczególności opracowanie warunków technicznych łącznie z terminami realizacji zlecanych robót; opracowanie przedmiarów i obmiarów zlecanych robót; przygotowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargów.6. Weryfikacja materiałów przetargowych w tym kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów powykonawczych, rozliczanie finansowe prowadzonych robót w zakresie swojej specjalności.7. Przygotowanie wytycznych i założeń do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a dla robót niewymagających jej sporządzania tylko dokumentacji kosztorysowej.8. Kontrola stanu technicznego obiektów Uczelni (kontrole bieżące, roczne, pięcioletnie) w zakresie budowlanym (konstrukcja, wykończenie).9. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana
Inne Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu robót obiektów zabytkowych
 • access_time lipiec 27, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: elektryk

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 490908

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 18.08.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum zasadnicze zawodowe. Mile widziane wykształcenie średnie, preferowany profil: elektryk
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie zawodowe na stanowisku: 1 rok w zawodzie elektryk
Umiejętności zawodowe – czytanie schematów elektrycznych;– znajomość systemów instalacji elektrycznych i energetycznych;– znajomość elementów instalacji elektrycznej, umiejętność czytania schematów elektrycznych;– możliwość pracy na wysokości;– wykonywanie (na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów i zasad, wiedzy technicznej) instalacji elektrycznych, odgromowych i teletechnicznych w budynkach, biurowych i użyteczności publicznej;– umiejętność posługiwania się różnego rodzaju sprzętami oraz urządzeniami typu młotowiertarki, szlifierki itp.
Zakres obowiązków – organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;– eliminowanie zagrożeń porażeniowych;– wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną;– wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych;– instalowanie dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego;– diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji, uziemień, rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;– wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych;– montowanie, demontowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz sterowniczych szaf elektrycznych;– montowanie, demontowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwacja;– współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Nie jest wymagana
Inne uprawnienia SEP min do 1 kV grupa kwalifikacyjna E1,D1; uprawnia do wykonywania pomiarów ochronnych
 • access_time lipiec 10, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy:  Starszy specjalista

Jednostka: Dział Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia:499979

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 11.08.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe
Doświadczenie zawodowe 2 lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań przetargowych
Umiejętności zawodowe

– asertywność,

– wysoka kultura osobista,

– odporność na pracę pod presją czasu,

– pracowitość i zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Zakres obowiązków

– Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

– Opracowywanie i przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej w szczególności SWZ oraz projektowanych postanowień umowy.

– Publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.

– Prowadzenie rejestrów w zakresie: prowadzonych postępowań, archiwizacji dokumentacji przetargowej (w czasie ustawowym) oraz wydanych opinii i pism wychodzących.

– Opiniowanie wniosków – zleceń na: zakupy, dostawy, usługi, roboty budowlane pod względem formalno – prawnym w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Prowadzenie ewidencji i opiniowanie bieżących zamówień, których wartość nie przekracza kwoty netto 130 000,00 zł.

– Przygotowanie umów do podpisu po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

– Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

– Opracowywanie zbiorczego planu zamówień z podziałem na dostawy, usługi i roboty budowlane.

– Przygotowanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych.

– Wnioskowanie do Działu Finansowego o zwrot wadium wykonawcom.

– Pomoc w przygotowaniu wszelkich wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.

– Śledzenie na bieżąco przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wspomnianej ustawy.

– Doskonalenie wiedzy z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz innych przepisów związanych z problematyką zamówień publicznych.

– Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie dotyczy

 • access_time kwiecień 25, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Referent

Jednostka: Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Numer ogłoszenia: 451346

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 28.04.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Preferowane wykształcenia wyższe
Doświadczenie zawodowe Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym
Umiejętności zawodowe Komunikatywność, obowiązkowość
Zakres obowiązków 1) prowadzenie korespondencji oraz obsługa administracyjno-biurowa jednostki;2) przyjmowanie stron oraz udzielanie informacji zainteresowanym (w tym informowanie studentów o sprawach bieżących związanych z procesem kształcenia w jednostce);3) wydawanie delegacji pracownikom jednostki oraz prowadzenie ewidencji druków delegacji;4) przygotowywanie harmonogramów zajęć i rezerwacja sal dydaktycznych;5) przygotowywanie planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych, podziałów na grupy, przypisywanie prowadzących do grup, tworzenie harmonogramów, przypisywanie studentów/słuchaczy do grup;6) przygotowywanie zleceń zakupów, remontów;7) Aktualizowanie informacji na stronie www instytutu;8) prowadzenie kalendarza spotkań dyrekcji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Brak wymogów
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time kwiecień 18, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Controllingu

Jednostka: Zespół ds. Budżetowania i Controllingu

Numer ogłoszenia: 462431

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 22.05.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wykształcenie wyższe ekonomiczne ( controlling, finanse, ekonomia lub pokrewne)
Doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Umiejętności zawodowe – praktyczna wiedza lub doświadczenie w zakresie controllingu / rachunkowości zarządczej– rzetelna znajomość podstawowych zasad rachunkowości finansowej-umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych oraz ich odpowiedniej implementacji do zakresu realizowanych zadań-dobra znajomość pakietu MS Office, w tym zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel-bardzo dobre umiejętności komunikacyjne-umiejętność pracy w zespole-rzetelność i dokładność-umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.-zdolność do działania pod presją czasu z nastawieniem na terminowość realizacji zadań-dyspozycyjność-inicjatywa i samodzielność w realizacji zadań
Zakres obowiązków -przygotowywanie rocznego budżetu jednostek organizacyjnych-przygotowywanie okresowych raportów z realizacji budżetu jednostek poprzez raporty w systemie ERP i MS Excel-bieżąca obsługa modułu zarządzania budżetami jednostek-analiza i optymalizacja kosztów-opracowanie zleconych prognoz, symulacji i analiz ekonomiczno-finansowych oraz rekomendacji-przygotowywanie usprawnień procesów wewnętrznych oraz generowania i przepływu danych dotyczących obszaru controllingu-opracowywanie procedur, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów prawnych w zakresie dotyczącym procesów budżetowania i kontroli realizacji budżetu-wykonywanie kalkulacji oraz not dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych i działu finansowo-księgowego

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych nie wymagane
Inne mile widziane doświadczenie w obszarze analiz danych, raportowania, doświadczenie/ znajomość zintegrowanego programu klasy ERP, doświadczenie w pracy w finansach jednostek szkolnictwa wyższego

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time marzec 31, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: młodszy bibliotekarz

Jednostka: Biblioteka Główna

Numer ogłoszenia: 438542

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 21.04.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wykształcenie wyższe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa lub pokrewne.
Doświadczenie zawodowe niewymagane
Umiejętności zawodowe Podstawowe:1) znajomość obsługi programów graficznych wykorzystywanych w procesie digitalizacji,2) znajomość standardów tworzenia metadanych (np. Dublin-Core),3) podstawowe znajomości dotyczące prawa autorskiego,4) znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem on-line zbiorów instytucji kultury i nauki (repozytoria, biblioteki cyfrowe itp.)Mile widziane:znajomość programu do obsługi bibliotek cyfrowych (dLibra),
Zakres obowiązków 1) uzupełnianie zbiorów cyfrowych do Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium UP (skanowanie zbiorów, weryfikacja i korekta plików, obróbka graficzna zeskanowanych materiałów, archiwizacja plików źródłowych),2) wykonywanie opisów publikacji w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej (w programie dLibra) zgodnie ze standardami tworzenia metadanych (Dublin-Core),3) świadczenie usług digitalizacyjnych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time marzec 6, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Doradca zawodowy

Jednostka: Dział Promocji

Numer ogłoszenia: 440460

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 26.03.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe pokrewne, dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego.
Doświadczenie zawodowe doświadczenie jako doradca zawodowy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą,
Umiejętności zawodowe – umiejętność prowadzenia indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym,– znajomość rynku pracy,– znajomość social mediów oraz doświadczenie w administrowaniu stronami www,– biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office,– umiejętność pracy w zespole, samodzielne rozwiązywanie problemów,– wysoka kultura osobista i komunikatywność,– otwartość na nowe zadania i chęć rozwoju.
Zakres obowiązków – prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, w tym:– udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,– pozyskiwanie ofert pracy i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami,– udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w z zakresu oferty uczelni, zapotrzebowania na rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia,– inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego każdej osoby,– udzielanie porad w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, możliwości pozyskania dofinansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych),– wspieranie studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy,– przeprowadzanie spotkań informacyjnych na wszystkich kierunkach studiów, działania promocyjne dotyczące doradztwa zawodowego na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej,– reprezentowanie Działu Promocji na wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością, targach pracy, współpraca w zakresie realizacji warsztatów i szkoleń dotyczących studentów,– pozyskiwanie partnerów z otoczenia biznesu w celu organizacji praktyk i staży studenckich, przygotowywanie porozumień oraz tworzenie bazy danych jednostek współpracujących,– wykonywanie innych prac na polecenie Kierownika Działu Promocji.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych język angielski w stopniu komunikatywnym,
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time luty 1, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Instytut Sztuki i Designu

Numer ogłoszenia: 418866

Wymiar etatu: 1/2

Termin składania dokumentów: 06.02.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe – doświadczenie na poziomie zaawansowanym w pracy w obszarze rzeźby;– znajomość ogólnych zasad funkcjonowania pracowni ceramicznej;– doświadczenie na poziomie podstawowym w pracy w obszarze technologii ceramiki.
Umiejętności zawodowe – umiejętność modelowania w glinie, formowania w gipsie;– umiejętność obsługiwania pieca do wypału, komory szkliwienia, kompresora.
Zakres obowiązków Organizacja pracowni Ceramiki w tym m.in.:– usprawnianie pracy w pracowni;– praca w gipsie;– przygotowywanie gliny zarówno lejnej jak i gliny plastycznej;– konserwacja drobnych narzędzi, mebli itp.– regularne utrzymywanie porządku w pracowni;– pomoc podczas ładownia i rozładowywania pieca;– przygotowywanie szkliw i komponentów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie podstawowym
Inne Zatrudnienie na 1/2 etatu

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time styczeń 23, 2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Referent

Jednostka: Dział Spraw Studenckich

Numer ogłoszenia: 424239

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 30.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Wyższe
Doświadczenie zawodowe Co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej
Umiejętności zawodowe Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office
Zakres obowiązków – Weryfikacja wniosków stypendialnych dla studentów.– Obliczanie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w celu ustalania uprawnień do stypendiów, w tym ponowne przeliczanie dochodów.– Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw stypendialnych.– Wypłata świadczeń dla studentów i doktorantów.– Bieżąca obsługa studentów w zakresie zadań Działu Spraw Studenckich.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Komunikatywna znajomość j. angielskiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego
Inne Mile widziana będzie znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Umowa o pracę na zastępstwo.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 19, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Starszy specjalista

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej

Numer ogłoszenia: 414916

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 15.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie • wykształcenie wyższe (mile widziani/ne absolwenci/ki kierunków humanistycznych)
Doświadczenie zawodowe nie dotyczy
Umiejętności zawodowe • wysoka kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne (m.in. umiejętność pracy w zespole)
• umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną
• dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych i pakietu MS Office (Outlook, Power Point, Excel, Word)
• dobra organizacja pracy własnej
• biegłość w obsłudze mediów społecznościowych (Instagram, FB)
Zakres obowiązków • układanie harmonogramów zajęć (dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
• obsługa administracyjna oferty komercyjnej IFP (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, konferencji itp.)
• kontakty z interesariuszami zewnętrznymi IFP
• obsługa toku studiów w IFP
• obsługa poczty elektronicznej oraz nadzorowanie przepływu informacji i dokumentów w IFP
• wspieranie kadry naukowo-dydaktycznej w realizacji obowiązków dydaktycznych w IFP
• prowadzenie kont IFP w mediach społecznościowych
• tworzenie oraz analiza zestawień i raportów związanych z działalnością IFP

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych • komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2)
Inne Zakres obowiązków: • układanie harmonogramów zajęć (dla kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) • obsługa administracyjna oferty komercyjnej IFP (kursów, szkoleń, studiów podyplomowych)

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 13, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Strażnik ochrony mienia

Jednostka: Dział Administracyjno-Gospodarczy

Numer ogłoszenia: 408531

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 16.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie min. zawodowe
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok pracy na analogicznym stanowisku pracy
Umiejętności zawodowe Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
Zakres obowiązków 1. Obowiązki podstawowe:
– świadczenie pracy określonej zakresem czynności,
– staranne i sumienne wykonywanie pracy i poleceń zwierzchników, pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem, nie krócej jednak niż do chwili przejęcia obowiązków przez następcę,
– organizowanie własnego stanowiska pracy,
– pełna znajomość przepisów ogólnych, resortowych i wewnętrznych Uczelni w zakresie pełnienia obowiązków służbowych,
– przestrzeganie zasad określonych Regulaminem Pracy,
– przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
– przestrzeganie drogi służbowej w załatwianiu spraw.2. Obowiązki i wykonywane czynności stanowiskowe:
– czuwanie nad bezpieczeństwem i mieniem na terenie ochranianej nieruchomości,
– wykonywanie obchodów terenu,
– wydawanie kluczy wyłącznie osobom upoważnionym do ich pobierania. W razie wątpliwości portier ma prawo wylegitymować osobę żądającą wydania kluczy do pomieszczeń,
– prowadzenie rejestru kluczy, w którym należy odnotować:
-imię i nazwisko pobierającego klucz oraz godzinę pobrania
-imię i nazwisko zdającego klucz oraz godzinę zdania
-numer i rodzaj pomieszczenia, do którego klucz jest wydany
– rozliczanie przy obejmowaniu i zdawaniu służby kluczy pobranych i zwróconych. Obejmujący służbę winien odnotować w ewidencji klucze brakujące, a po upływie 24 godz. zgłosić ich brak Administratorowi budynku,
– utrzymanie kluczy we właściwych miejscach,
– w przypadku kradzieży klucza powiadomienie kierownika jednostki organizacyjnej,
– ścisłe kontrolowanie wydanych kluczy do pomieszczeń zastrzeżonych,
– w chwili kończenia dyżuru dokładne przekazywanie następcy spraw związanych z czynnościami służbowymi,
– prowadzenie dokumentacji portierni,
– bezzwłoczne zawiadomienie Administratora budynku, Z-cy Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczgo, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, gazowego itp. o ewentualnych kradzieżach, pożarach lub incydentach chuligańskich, niebezpiecznych awariach instalacji i urządzeń,
– odbywanie terminowych badań lekarskich,
– inne polecenia wydane doraźnie przez przełożonego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Niewymagana. Mile widziana.
Inne Rekrutacja na 24 etaty

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 13, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Portier

Jednostka: Akademickie Centrum Hotelowe

Numer ogłoszenia: 414287

Wymiar etatu: 1/2

Termin składania dokumentów: 06.01.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie Minimum średnie
Doświadczenie zawodowe Mile widziane doświadczenie w branży hotelarskiej lub w sektorze związanym z obsługą klienta
Umiejętności zawodowe 1. Dobra organizacja pracy,
2. Komunikatywność,
3. Wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów i samodzielność w realizacji działań,
4. Umiejętność pracy w zespole,
5. Rzetelność, dynamika działania oraz dokładność i zaangażowanie.
Zakres obowiązków 1. Pełnienie dyżuru w recepcji zgodnie z harmonogramem (praca zmianowa w systemie ciągłym).
2. Udzielanie gościom i studentom informacji związanych z ich pobytem/zamieszkaniem.
3. Pilnowanie porządku oraz bezpieczeństwa studentów i gości hotelowych, kontrolowanie osób wchodzących na teren budynków ACH.
4. Wydawanie kluczy do pokoi i innych pomieszczeń osobom upoważnionym.
5. Współpraca z Recepcjonistami w czasie wspólnych dyżurów.
6. Prowadzenie ewidencji wydawanego sprzętu – tj. żelazka, odkurzacze.
7. Sprawdzanie pokoi po opuszczeniu ich przez studentów i gości ACH.
8. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń usterek w pokojach i innych pomieszczeniach.
9. Dbanie o czystość na terenie ACH.
10. Przyjmowanie i doręczanie korespondencji.
11. Prowadzenie szczegółowych raportów zmianowych.
12. Czuwanie nad bezpieczeństwem p.poż, w przypadku pożaru, podejmowanie natychmiastowych działań określonych stosownymi przepisami.
13. Podejmowanie interwencji w przypadku osób łamiących zasady Regulaminu Mieszkańca ACH UP oraz Regulaminu hotelowego, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom ACH.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie.
Inne

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.

 • access_time grudzień 9, 2022

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista

Jednostka: Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Numer ogłoszenia: 402792

Wymiar etatu: Pełny

Termin składania dokumentów: 06.02.2023

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie minimum średnie
Doświadczenie zawodowe doświadczenie w obszarze technik rzeźbiarskich oraz umiejetności organizacyjne
Umiejętności zawodowe – umiejetności budowania konstrukcji pod rzeźbę,
– obsługa warsztatu odlewniczego (formy gipsowe tracone, odlewy w żywicach i silikonach, odlewy rzeźb),
– umiejętność obsługi elektronarzędzi i drukarki 3D,
– obsługa techniczna pracowni ceramicznej,
– konserwacja infrastruktury,
– pomoc w montażach i demontażach wystaw.
Zakres obowiązków Obowiązki administracyjne:
– inwentaryzacja (opieka nad inwentarzem Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej),
– zlecenia zaopatrzenia w materiały pracowni rzeźby oraz konserwacji i napraw uszkodzonych narzędzi.
Obowiązki w pracowni rzeźby :
– opieka nad pracowniami rzeźbiarskimi 1 i 2 (glina ceramiczna, glina rzeźbiarska, skład materiałów drewnianych, skład gipsu, konstrukcje pod rzeźby),
– warsztat odlewniczy (formy gipsowe tracone, odlewy w żywicach i silikonach, odlewy rzeźb),
– warsztat i zaplecze gospodarcze (obsługa i opieka nad: elektronarzędziami, piłami stołowymi, piłami łańcuchowymi, szlifierkami kątowymi, oscylacyjnymi, taśmowymi, (szkolenie BHP) dremlami, wiertarkami i wkrętarkami, spawarkami, drukarką 3D oraz dłutami do kamienia i do drewna),
– pracownia ceramiczna (obsługa pieców ceramicznych komorowych typu PKTS, TE-S TE-MCC, komory szkliwiącej, kompresora natryskowego do szkliw, czyszczarki stopki, konserwacja i nadzór techniczny, (potrzebne szkolenie BHP – praca ze szkodliwymi materiałami drewno, gips, szkliwa i tlenki metali),
– organizacja i programowanie cykli wypałów w semestrze (wypały biskwitowe, wypały ostre),
– konserwacja infrastruktury ( odstojniki, zlewy w pracowniach, utylizacja odpadów drewnianych i gruzu po odlewach)
– pomoc w montażach i demontażach wystaw (np. obrony dyplomów, wystawy w ramach sztuka w mieście i innych wystaw organizowanych przez IMiEA),
– prace porządkowe i organizacyjne na regałach grup studentów (selekcja i przechowywanie),
– naprawa sztalug,
– obsługa drukarki 3D.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Znajomość języków obcych mile widziana znajomość języka angielskiego
Inne Dokumenty proszę składać w wersji elektronicznej na email: imiea@up.krakow.pl lub joanna.walas@up.krakow.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej, ul. Mazowiecka 43, Kraków

 


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info@up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.