Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2021

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 9.20.12.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 8.20.12.2021

w sprawie: optymalizacji zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym od 2022 roku

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 7.20.12.2021

w sprawie: sposobu rozliczenia sald jednostek badawczo-dydaktycznych oraz Centrum Języków Obcych na studiach odpłatnych ustalonych na dzień 31 grudnia 2020 roku

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 6.20.12.2021

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich określonych wskaźnikiem procentowym na rok 2022

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 5.20.12.2021

w sprawie: zmiany regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonego zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Nr R/Z.201-15/2019 z dnia 22 maja 2019 r. z późn. zmianami

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 4.20.12.2021

w sprawie: programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 3.20.12.2021

w sprawie: zasad i kryteriów rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 2.20.12.2021

w sprawie: współpracy międzynarodowej

 • access_time grudzień 22, 2021

Uchwała nr 1.20.12.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów podyplomowych

 • access_time grudzień 6, 2021

Uchwała nr 1.22.11.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 15.27.09.2021

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na ustanowieniu hipoteki umownej łącznej

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 14.27.09.2021

w sprawie: zmian w składach Senackich Komisji w kadencji 2020-2024

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 13.27.09.2021

w sprawie: korekty programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. stacjonarne)

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 12.27.09.2021

w sprawie: korekty programu studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia, profil praktyczny (st. niestacjonarne)

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 11.27.09.2021

w sprawie: korekty przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa, profil praktyczny, do dyscyplin naukowych

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 10.27.09.2021

w sprawie: utworzenia kierunku studiów II stopnia – Inżynieria bezpieczeństwa i zatwierdzenia efektów uczenia się

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 9.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programów studiów dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 8.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie w służbach społecznych studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 7.27.09.2021

w sprawie: ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie w służbach społecznych studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

 • access_time październik 1, 2021

Uchwała nr 6.27.09.2021

w sprawie: przyporządkowania kierunku studiów II stopnia – Zarządzanie w służbach społecznych, profil ogólnoakademicki, do dyscyplin naukowych i zatwierdzenia efektów uczenia się