Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Uchwały Senatu 2006

 • access_time grudzień 18, 2006

Uchwały Senatu 2006

Uchwały Senatu AP  z dnia 23 stycznia 2006 roku

 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie: zatwierdzenia narzutów kosztów na 2006 rok
 • w sprawie: planu remontów na 2006 rok

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 27 lutego  2006 roku

 • w sprawie: zmian organizacyjnej w Katedrze Psychologii
 • w sprawie: nabycia nieruchomości w Nowej Hucie

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 20 marca 2006 roku

 • w sprawie: doktoratu honorowego
 • w sprawie: studiów podyplomowych
 • w sprawie: zmian w regulaminie wyborczym
 • w sprawie: zmian dotyczących rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 

 Uchwały Senatu AP  z dnia 24 kwietnia  2006 roku

 • w sprawie: regulaminu studiów
 • w sprawie: projektu „Kobieta bezrobotna w Małopolsce”
 • w sprawie: wyrażenia zgody na nadania imienia sali wykładowej
 • w sprawie: zniżek pensum dydaktycznego w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie: wymiaru pensum dydaktycznego oraz rodzaju godzin obliczeniowych zaliczanych do pensum w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie: rodzajów i liczebności grup ćwiczeniowych na studiach wyższych w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008
 • w sprawie: dokonania zmiany w statucie Uczelni
 • w sprawie: podziału dotacji na wynagrodzenia

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 29 maja  2006 roku

 • w sprawie: sprawozdania finansowego za 2005 rok
 • w sprawie: planu finansowego na 2006 rok
 • w sprawie: wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, przyznawania godzin obliczeniowych niezaliczanych do pensum oraz finansowania kosztów procesu dydaktycznego
 • w sprawie: statutu Uczelni

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 19 czerwca  2006 roku

 • w sprawie: „Planu rozwoju Akademii Pedagogicznej 2007-2013″
 • w sprawie: wyborów w Instytucie Biologii
 • w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Biologii

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 25 września  2006 roku

 • w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów
 • w sprawie rozszerzenia i zmiany nazwy jednostki
 • w sprawie: użytkowani wieczystego działki
 • w sprawie: zbycia mieszkania
 • w sprawie: sprzedaży udziałów w mieszkaniu

 

Uchwały Senatu AP  z dnia 20 listopada   2006 roku

 • w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych
 • w sprawie: zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim
 • w sprawie: zatrudniania pracowników Uczelni nie będących nauczycielami akademickimi

Uchwały Senatu AP  z dnia 18 grudnia  2006 roku

 • w sprawie: powołania Centrum  Języka Rosyjskiego
 • w sprawie: sytuacji kadrowej
 • w sprawie: regulaminu studiów doktoranckich