Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Historia

  • access_time luty 15, 2024

dr Agnieszka Laszczak-Słaby

Wniosek
ocena dorobku – Dr hab. Maria Korybut-Marciniak, prof. UWM
ocena dorobku – dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US
ocena dorobku – dr hab. Iwona Janicka, prof. UG
ocena dorobku – prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk
Zawiadomienie o kolokwium

  • access_time marzec 18, 2022

Postępowanie habilitacyjne dra Konrada Meusa

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej
dr hab. Lidia Michalska-Bracha – ocena dorobku
dr hab. Tomasz Pudłocki – ocena dorobku 
prof. Andrzej Chwalba – ocena dorobku 
prof. dr hab. Mirosław Kłusek – ocena dorobku 
Uchwała o nadaniu stopnia

 

  • access_time marzec 18, 2022

Postępowanie habilitacyjne dra Krzysztofa Kloca

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji Habilitacyjnej
prof. dr hab. Waldemar Łazuga – ocena dorobku
dr hab. Grzegorz Kulka  – ocena dorobku
prof. dr hab. Przemysław Waingertner – ocena dorobku 
dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UP – ocena dorobku 
Uchwała o nadaniu stopnia

  • access_time marzec 11, 2022

Postepowanie habilitacyjne dr Wiktorii Kudeli-Świątek

Wniosek
Uchwała Powołanie Komisji habilitacyjnej
Autoreferat
recenzja – dr hab. A. Hnatiuk
recenzja – dr hab. J. Bruski
recenzja – prof. dr hab. Mirosław Szumiło
recenzja – prof. dr hab.Marek Kornat
Uchwała RDH o nadaniu stopnia

  • access_time marzec 5, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Anny Penkały-Jastrzębskiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
recenzja prof.Z.Budzyński
recenzja prof.K.Mikulski
recenzja dr hab.M.Liedke
recenzja_dr hab.A.Kamler
uchwała Rady Dyscypliny Historia

  • access_time luty 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Zawistowskiej

Wniosek
Uchwała RDH_powołanie Komisji Habilitacyjnej
recenzja – de hab. Piotr M. Majewski, prof. UW
recenzja – de hab. Piotr Żurek, prof. ATH
recenzja – dr hab. Tadeusz Kopyś

  • access_time luty 10, 2022

Postępowanie habilitacyjne dr. Remigiusza Kasprzyckiego

Wniosek
Autoreferat
Uchwała RDH  powołanie Komisji
recenzja – dr hab. Jan Bruski, prof. UJ
recenzja  – prof. dr hab. Janusz Szczepański
recenzja- prof. dr hab. Michał Klimecki
recenzja prof. dr hab. Grzegorz Nowik
Uchwała RDH o nadaniu stopnia

  • access_time luty 24, 2021

Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Kicińskiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM
Recenzja – dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
Recenzja – dr hab. Piotr Guzowski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego