Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2020

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-118/2020

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-117/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-116/2020

w sprawie: wprowadzenia w Uczelni Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-115/2020

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-114/2020

w sprawie: wprowadzenia w Uczelni systemu zarządzania procesowego

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-113/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-67/2020 Rektora w sprawie podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-112/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł netto w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 7, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-111/2020

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time styczeń 4, 2021

Zarządzenie Nr R/Z.0201-110/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time grudzień 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-109/2020

w sprawie: ustanowienia nowej struktury administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 stycznia 2021 roku

 • access_time grudzień 21, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-108/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

 • access_time grudzień 18, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-107/2020

w sprawie: tworzenia, trybu rejestracji oraz zasad działania studenckich kół naukowych

 • access_time grudzień 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-106/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time grudzień 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-105/2020

w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Uczelni dodatkowych dni wolnych
od pracy w 2021 roku

 • access_time grudzień 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-104/2020

w sprawie: regulacji wynagrodzeń pracowników Uczelni i zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowiącego załącznik nr 1 zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-95/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 7, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-103/2020

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

 • access_time grudzień 4, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-102/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time grudzień 4, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-101/2020

w sprawie: likwidacji w strukturze Uczelni Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego

 • access_time grudzień 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020

w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-99/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021