Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenia 2021

 • access_time styczeń 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0211.101.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 • access_time styczeń 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0201.100.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-116/2020 Rektora w sprawie wprowadzenia w Uczelni Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

 • access_time styczeń 3, 2022

Zarządzenie Nr R.Z.0201.99.2021

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia tekstu jednolitego polityki rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.98.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej

 • access_time grudzień 27, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.97.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu ds. Osób Niepełnosprawnych i Promocji oraz Działu Spraw Studenckich i Karier

 • access_time grudzień 20, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.96.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dotyczących Działu Rozwoju oraz Działu Organizacji i Zarządzania

 • access_time grudzień 16, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.95.2021

w sprawie: wprowadzenia dla pracowników Uczelni dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 roku

 • access_time grudzień 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.94.2021

w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od 15 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku

 • access_time grudzień 13, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.93.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki i Designu

 • access_time grudzień 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.92.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

 • access_time grudzień 7, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.91.2021

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time grudzień 6, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.90.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time listopad 26, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.89.2021

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time listopad 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.88.2021

w sprawie: zmian w strukturze administracji centralnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i likwidacji stanowiska Rzecznika Prasowego

 • access_time listopad 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.87.2021

w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2021/2022

 • access_time listopad 24, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.86.2021

w sprawie: wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

 • access_time listopad 8, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.85.2021

w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni

 • access_time listopad 3, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.84.2021

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time październik 29, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.83.2021

w sprawie: wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku

 • access_time październik 21, 2021

Zarządzenie Nr R.Z.0211.82.2021

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Technicznych